Domov


PROMOCIJA in širjenje koncepta v poslovni in splošni javnosti

Dejavnosti mreže

INFORMIRANJE članov in javnosti o temah, povezanih z družbeno odgovornostjo
IZOBRAŽEVANJE in strokovno usposabljanje članic
IZMENJAVA IN PRENOS DOBRIH PRAKS na nacionalnem in mednarodnem nivoju
ZAGOVORNIŠTVO pri javnih institucijah v Sloveniji in EU
MDOS nudi 1-svetovalno urico na mesec za različna vprašanja

Dogajanje v mreži