2. družbeno odgovorni zajtrk: reportaža

2. družbeno odgovorni zajtrk: reportaža

Osrednja tema 2. družbeno odgovornega zajtrka, ki je potekal 30. marca 2016 v Ljubljani, je bila TRANSPARENTNOST NABAVNE VERIGE IN ETIČNO OGLAŠEVANJE.

Z nami so bili:

  • Mojca MARKIZETI, vodja projekta pravični števec, ISKRAEMECO, d.d.
  • Miro MIHEC, direktor, Etika d.o.o.
  • Ana Laura REDNAK, izvršna direktorica, Plastika Skaza d.o.o.
  • Darja TERŽAN, vodja strateškega marketinga in razvoja, Mlekarna Celeia, d.o.o

Transparentna veriga vrednosti od njenega začetka do konca ter skrb zanjo je vedno bolj aktualna tema tako med podjetji kot potrošniki, saj se krepi zavedanje, da skrb za družbeno odgovornost ne sega le do »ograje« oziroma meje podjetja, temveč tudi navzven, do vseh deležnikov, ki so vpeti v proces izdelave/uporabe izdelka ali storitve. V etično in transparentno nabavno verigo so vedno bolj usmerjeni potrošniki ter družbene iniciative (Follow the Frog, Fair Trade …) kot tudi zakonske in mednarodne regulative (GRI poročanje, ..).

Primere dobre prakse so nam predstavile predstavnice podjetij Plastika SkazaMlekarna Celeia ter Iskraemeco. Direktor podjetja Etika d.o.o. Miro Mihec pa je predstavil etično oglaševanje kot nerazdružljivo povezan del etičnega ter transparentnega poslovanja.

»Ni etičnega oglaševanja brez etičnega poslovanja,« je povedal Miro Mihec. Da je temu res tako, s primeri trajnostnih produktov dokazujejo sodelujoča podjetja. Zanimalo nas je predvsem, kako podjetja skrbijo za transparentno nabavno verigo; kakšen je vpliv kupcev na prodajo; kako je lahko material kot je plastika, sprejemljiv in trajnosten; kako prepričati uporabnika, da kupi takšen izdelek, itd..

V nadaljevanju sledijo poudarki dobrih praks iz posameznega podjetja.

Mlekarna Celeia

Mlečna cesta na transparenten način povezuje svoje dobavitelje – slovenske kmete v celoto. Kmetje so naši lastniki in med seboj živimo v sožitju, je povedala Darja Teržan (Mlekarna Celeia).

Gre za več kot 1000 izključno slovenskih kmetij, ki so vključene v sistem sledljivosti, kar kupcem omogoča, da sledijo izvoru surovine v izdelkih vse do kmetije, ki je mleko pridelala. Mlekarna Celeia je prva slovenska mlekarna, ki kupcem na spletu ali prek mobilne aplikacije »Izvor by origin Trail« omogoča sledljivost mleka v izdelkih blagovne znamke Zelene Doline. Ne samo, da je transparentnost in etičnost nabavne verige vpeta v zgodovino in kulturo podjetja – to zahtevajo tudi potrošniki. Potrošniki so radovedni, želijo vedeti, od katere krave je mleko, s katere kmetije prihaja in s čim se kmetija še ukvarja itd.

Iskraemeco

Elektronske naprave, brez katerih si življenja v sodobnem svetu ne moremo več predstavljati – med njimi tudi električni števec podjetja Iskraemeco – ne vsebujejo le materialov, ki prihajajo iz območij, kjer so ogrožene človekove pravice, temveč tudi t.i. »kritične« materiale, katere se v naravi težko pridobi in so življenjsko pomembni za preživetje človeštva, je povedala Mojca Markizeti (Iskraemeco d.d.)

Zato si podjetje prizadeva za družbeno odgovornost tudi v elektronski industriji, saj verjame v vrednote trajnosti in družbene odgovornosti podjetij. Da pa se trajnost tudi splača, dokazuje veliko naročilo s strani Nizozemske, države, ki je zavezana trajnostnim vrednotam. Pogoj razpisa je bil »Fer števec« in podjetje je ta pogoj izpolnilo na način, da so se poglobili v materiale ter komponente števca (števec ima okoli 700 komponent) in za vsako komponento določajo izvor materiala, način pridobitve tega materiala, postopke pri predelavi itd. Cilj je uporabljati kar se da trajnostne in etično pridobljene materiale ter razviti aplikacijo, s pomočjo katere bo uporabnik lahko našel izvor ter postopek predelave za vsako komponento.

Plastika Skaza

Plastika je kljub ne-trajnostnemu prizvoku lahko tudi reciklirana ali bio plastika. Izdelki iz take plastike pa lahko prispevajo tudi k bolj trajnostnemu življenju v gospodinjstvih, kar dokazuje koš za organske odpadke Organko, je pojasnila Ana Laura REDNAK (Plastika Skaza d.o.o.)

Da so trajnostni izdelki in prave vrednote pomembne, če želimo sodelovati z multinacionalnim podjetjem, kot je Ikea, dokazuje primer Plastike Skaza. Za Ikeo je ključna transparentnost nabavne verige ter okolju prijazni izdelki. Plastika Skaza vlaga v trajnost preko inovativnih proizvodnih rešitev, kot so naravni aditivi za manj porabe materiala, proizvodnja bio plastike (na tem področju so prvi v EU), zmanjševanje količine embalaže itd. Ni pa Ikea edini naročnik trajnostnih izdelkov, to je tudi Občina Osjek na Hrvaškem, ki je za vsakega občana naročila Organka – koš za biološke odpadke. Koš je narejen iz komunalnih odpadkov, njegova funkcija pa je zbiranje bioloških odpadkov ter pridobivanje organske zemlje.

Sklenemo lahko, da številna podjetja veliko delajo na področjih trajnosti in transparentnosti, toda pomembno vlogo pri tem nosimo tudi potrošniki, ki moramo biti dovolj ozaveščeni, da to znamo ceniti in spoštovati. Le skupaj lahko sledimo poti trajnosti, saj ima vsak posameznik vpliv na ta svet.