3. družbeno odgovorni zajtrk: reportaža

3. družbeno odgovorni zajtrk: reportaža

Na tretjem družbeno odgovornem zajtrku, ki je potekal 15. novembra, smo z gosti govorili o transparentnosti poslovanja in nefinančnem poročanju.

Še posebej smo se s predstavnicama Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dotaknili sprememb Zakona o gospodarskih družbah, s katerimi bo z naslednjim letom implementirana Direktiva EU glede razkritja nefinančnih informacij v nacionalno zakonodajo. Tako bodo nefinančne informacije morale razkrivati delniške družbe, ki imajo več kot 500 zaposlenih.

Predstavnik družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja d.o.o. je predstavil, na kakšen način nefinančne informacije vplivajo na odločitve investitorjev, predstavnica podjetja  Deloitte d.o.o. pa je predstavila projekt Green Frog award ter način revidiranja nefinančnih informacij.