Aktivnosti mreže

Dejavnost Mreže za družbeno odgovornost temelji na informiranju in osveščanju o pomenu družbene odgovornosti, o pomenu vključevanja družbeno odgovornih strategij v delovanje podjetij in ostalih organizacij, o pozitivnih vplivih tega vključevanja in o dobrih praksah družbeno odgovornega delovanja.

Glavni sklopi dejavnosti Mreže za družbeno odgovornost so:


  • INFORMIRANJE članov in javnosti o temah, povezanih z družbeno odgovornostjo

  • IZMENJAVA IN PRENOS DOBRIH PRAKS na nacionalnem in mednarodnem nivoju

  • IZOBRAŽEVANJE in strokovno usposabljanje članic mreže

Zagovorništvo družbene odgovornosti pri javnih institucijah v Sloveniji in EU


  • Promocija in razširjanje koncepta družbene odgovornosti v poslovni in splošni javnosti

MDOS nudi 1-svetovalno urico na mesec za različna vprašanja. Pišite nam na lucija@ekvilib.org