Aktivnosti mreže


Dejavnost Mreže za družbeno odgovornost temelji na informiranju in osveščanju o pomenu družbene odgovornosti, o pomenu vključevanja družbeno odgovornih strategij v delovanje podjetij in ostalih organizacij, o pozitivnih vplivih tega vključevanja in o dobrih praksah družbeno odgovornega delovanja.

Dejavnosti Mreže za družbeno odgovornost so osnovane na sodelovanju članov mreže na projektih, ki so usmerjeni k družbeno odgovornemu ravnanju. Člani mreže sodelujejo pri aktivnostih v okviru mreže, lahko pa predlagajo svoje aktivnosti v skladu z načeli delovanja mreže za družbeno odgovornost.

Glavni sklopi dejavnosti Mreže za družbeno odgovornost so: