DNEVI DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 2018

Poslanstvo Ekvilib Inštituta je soustvarjati vzdržen in uravnotežen svet, v katerem delujejo odgovorni posamezniki, podjetja in organizacije. Naj bodo Dnevi družbene odgovornosti en korak bližje temu. 

 

Dnevi družbene odgovornosti, so dnevi namenjeni promociji, izobraževanju in osveščanju o pomenu družbeno odgovornega poslovanja in obnašanja. Dneve organizirata Mreža za družbeno odgovornost Slovenije (MDOS) ter Ekvilib Inštitut skupaj s partnerji. K soustvarjanju in sodelovanju pri dnevih družbene odgovornosti so vabljeni vsi posamezniki, podjetja in organizacije, saj želimo da so dnevi namenjeni vsem, ki se zavedajo pomena te tematike. V sklopu dnevov bodo tako potekali tudi drugi dogodki in aktivnosti, organizirani s strani drugih organizacij in podjetij.

Dnevi družbene odgovornosti bodo potekali 28., 29. in 30. novembra. Vsak dan bo Ekvilib Inštitut organiziral en dogodek, ki bo namenjen specifični tematiki s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Prav tako bo vsak dogodek, glede na izbrano tematiko, poskušal prispevati k trajnostnemu razvoju širše družbe. Prispevek k trajnostnemu razvoju bomo ponazorili na način, da bodo aktivnosti posameznih dni sledili ciljem trajnostnega razvoja oz. Agendi 2030. Agenda 2030 za trajnostni razvoj, sprejeta s strani Organizacije združenih Narodov (OZN), na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.

 

28. november 

 POVEZOVALNI BRUNCH: V SODELOVANJU ZA BOLJ TRAJNOSTNI JUTRI (POVEZOVANJE PODJETIJ IN ORGANIZACIJ/CIVILNE DRUŽBE)

Za uspeh agende trajnostnega razvoja je potrebno partnerstvo med vladamI, zasebnim sektorjem in civilno družbo. Naš cilj je oživiti lokalna/nacionalna partnerstva za trajnostni razvoj med gospodarstvom ter civilno družbo.  Verjamemo, da le s sodelovanjem lahko dosežemo in prispevamo k trajnostnemu razvoju. Cilj dogodka je zato ponuditi prostor spoznavanja in povezovanja med tistimi, ki se ali pa se še ne poznajo, navezati nova poznanstva in morda postaviti temelje za skupno delovanje.

Več o dogodku!

Z dogodkom želimo prispevati k ciljem trajnostnega razvoja. Konkretno k cilju 17 – OKREPITI NAČINE IN SREDSTVA ZA IZVAJANJE CILJEV TER OŽIVITI GLOBALNO PARTNERSTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ.

in

PREDSTAVITEV AKCIJSKEGA NAČRTA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI ZA SLOVENIJO

datum: 28.11.2018 od 13:00 do 15:00
lokacija: Kucha,  Mašera – Spasićeva ulica 8, 1000 LjubljanaOrganizator: Etri SkupnostSoorganizator: E-zavod
Podporni projekt: Road-CSR, ki ga financira evropski program Interreg Europe

 

Etri Skupnost in E-zavod v okviru Dnevov družbene odgovornosti Ekvilib Inštituta vabita na  večdeležniško razpravo ob predstavitvi osnutka predloga akcijskega načrta družbene odgovornosti podjetij za Slovenijo. Kratkemu uvodnemu nagovoru in podrobni predstavitvi predloga akcijskega načrta s strani Etri Skupnosti bo sledila daljša razprava med deležniki. Za lažjo razpravo bomo zadnji osnutek predloga akcijskega načrta posredovali vsem prijavljenim na dogodek predvidoma do sobote, 24.11.2018.

 

 

29. november 

 DAVČNA ODGOVORNOST KOT DEL DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

         SKUPNI IZZIVI ZAHTEVAJO SKUPNE REŠITVE. 

Več o dogodku! 

Z dogodkom želimo vključiti vse relevantne deležnike in spodbuditi javno razpravo o aktualnih izzivih in dilemah s katerimi se srečuje slovenska družba, predvsem na področju plačevanja davkov in ekonomskih migracij. Prav tako želimo tudi s tem dogodkom prispevati k ciljem trajnostnega razvoja. Konkretno k cilju 8 – SPODBUJATI TRAJNOSTNO, VKLJUČUJOČO IN VZDRŽNO GOSPODARSKO RAST, POLNO IN PRODUKTIVNO ZAPOSLENOST TER DOSTOJNO DELO ZA VSE in cilju 17 – OKREPITI NAČINE IN SREDSTVA ZA IZVAJANJE CILJEV TER OŽIVITI GLOBALNO PARTNERSTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ.

 

30. november

PANEL DELO, DRUŽINA IN NJUN MEDSEBOJNI VPLIV

TERMIN: 10:00-11:30
LOKACIJA: Pošta Slovenije d.d. (Čopova 11, 1000 Ljubljana, konferenčna dvorana, tretje nadstropje)

Ekvilib Inštitut ob Dnevu Delo Družina vabi na panel, kjer bomo s strokovnjaki in posamezniki govorili o vplivu, ki ga ima delo na družino in zasebno življenje, ter obratno.

Dejstvo je, da vedno več delamo, in da naše delo močno vpliva na družinsko življenje. Pogosto delo nosimo domov, odgovarjamo na e-pošto in telefonske klice ali pa smo z mislimi še pri službenih projektih, ko smo že doma. Kako torej najti mejo, do katere vsak posameznik dopusti, da delo vpliva na njegovo zasebno in družinsko življenje in kaj se zgodi, če ta vpliv postane preveč negativen in moteč za družinsko življenje? Ali o tem sploh že razmišljamo, ko načrtujemo svojo karierno pot in se odločamo za poklic?

Z nami bodo strokovnjaki s področja psihologije, podjetniki in podjetnice ter zaposleni, ki bodo z udeleženci delili svoje izkušnje, nasvete in znanje.

Z nami bodo:

– Katarina Babnik, docentka na Katedri za psihologijo dela in organizacije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
– Predstavnik mlajše generacije

Dogodek bo moderiral Aleš Kranjc Kušlan (direktor, Ekvilib Inštitut).

PODELITEV CERTIFIKATOV DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

IN

DAN DELO DRUŽINA 2018

Z dogodkoma želimo prispevati k ciljem trajnostnega razvoja in sicer k: CILJU 5. DOSEČI ENAKOST SPOLOV TER KREPITI VLOGO VSEH ŽENSK IN DEKLIC in 8 – SPODBUJATI TRAJNOSTNO, VKLJUČUJOČO IN VZDRŽNO GOSPODARSKO RAST, POLNO IN PRODUKTIVNO ZAPOSLENOST TER DOSTOJNO DELO ZA VSE.

Dan Delo Ddružina 2018: 30.11.2018 bo v Sloveniji že četrtič potekala akcija Dan Delo Družina, ko spodbujamo podjetja in njihove zaposlene, da gredo pravočasno, torej po vseh oddelanih urah, domov. Prav tako bodo v sklopu tega dneva potekale tudi druge izobraževalne aktivnosti o pomenu usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja.

->    več informacij o Dnevu DD

 

 

Vsa zanimanja naslovite na naslov: info@ekvilib.org ali nas pokličite na telefonsko številko 014303751.

Poslanstvo Ekvilib Inštituta je soustvarjati vzdržen in uravnotežen svet, v katerem delujejo odgovorni posamezniki, podjetja in organizacije. Naj bodo Dnevi družbene odgovornosti en korak bližje temu.