Družbena odgovornost podjetij v praksi in politikah

Družbena odgovornost podjetij v praksi in politikah

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije v sklopu Dnevov družbene odgovornosti vabi na serijo dogodkov o različnih temah družbene odgovornosti.

12. decembra se bo v Ljubljani zvrstilo več dogodkov, ki se bodo vrteli okrog
različnih tematik družbene odgovornosti.
Lokacija: Kreativni center Poligon, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Vsi dogodki so brezplačni, potrebno pa se je prijaviti.
Prijavni obrazec za vse tri dogodke najdete TUKAJ

 

8:30-10:00: Družbeno odgovorni zajtrk:
Nosilci družbene odgovornosti v podjetjih

 • Kakšne so prakse in pristopi podjetij pri umeščanju področja družbene odgovornosti znotraj organizacijskih struktur podjetja?
 • Kdo je odgovorna oseba za družbeno odgovornost znotraj podjetja?
 • Katere so odgovornosti in pristojnosti te osebe?
 • S kakšnimi izzivi se srečuje oddelek za družbeno odgovornost ali oseba za družbeno odgovornost znotraj podjetja?

Na ta in podobna vprašanja bomo v obliki neformalnega moderiranega pogovora z vključevanjem občinstva poskušali odgovoriti na 5. družbeno odgovornem zajtrku.

Z nami bodo:

 • Drago Dervarič, direktor, SAUBERMACHER – KOMUNALA Murska Sobota d.o.o.
 • Eva Činkole Kristan, svetovalka za odnose z javnostmi, Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.
 • Luka Pušnik, Direktor službe za korporativno komuniciranje, Zavarovalnica Triglav, d.d.
 • Renata Križnar, Vodja službe za korporativno komuniciranje, Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije d.d.

Dogodek bo moderiral Aleš Kranjc Kušlan.

10:30-12:00: Koncepti okoljske odgovornosti podjetij 

Globalne zaveze in konference pričajo o tem, da okoljska odgovornost in odgovornost do ohranjanja naravnih virov postaja vedno bolj pomembna in ključna pri naslavljanju podnebnih sprememb in izzivov, s katerimi se srečuje sodobna družba. Za podjetja in organizacije to lahko predstavlja velik izziv, na drugi strani pa tudi priložnost za promocijo ali za razvoj novih produktov in rešitev. Zero waste, CO2 nevtralnost in krožno gospodarstvo so koncepti, ki se pospešeno razvijajo in realizirajo med posamezniki ali v lokalnih skupnostih, na strani podjetij pa večkrat ostajajo na nivoju promocije in »greenwashinga«.

 • Kaj pomeni živeti okoljske koncepte v podjetju? Je dovolj samo oznaka ali certifikat ali je potrebno kaj več?
 • Kaj pomeni »Zero waste« ali »CO2 nevtralno« za podjetja?
 • Kako podjetja naslavljajo krožno gospodarstvo?

Z nami bodo:

 • Urša Zgojznik, Ekologi brez meja
 • Vilma Fece, direktorica varstva okolja, Varnost in zdravje pri delu, Gorenje d.d.
 • Maja Modrijan, Destilator, klub trajnostnih rešitev
 • Marjana Dermelj, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • Nina Bračko Colja, direktorica prodaje, Belektron d.o.o.

Dogodek bo moderiral Borut Tavčar.

OBVESTILO ZA UDELEŽENCE: Udeleženci, vljudno vas vabimo, da pogledate po svojih pisarnah in na svojih delovnih mestih za morebitnimi odpadnimi promocijskimi rolami (pingvini) ali ceradami. Vabimo vas, da jih namesto za v smeti raje prinesete na dogodek. Z veseljem jih sprejememo, saj jih bo Maja Modrijan vodja Destilatorja uporabila za izdelavo trpežnih denarnic in konferenčnih map.

Dogodek organiziramo skupaj z Ekologi brez meja.

13:15-14:45: Predstavitev nacionalnih družbeno odgovornih pobud in podelitev certifikata Družbeno odgovorno podjetje

Družbena odgovornost ima več ravni – od individualne, organizacijske, lokalne, nacionalne do globalne. Vse te ravni so med seboj povezane in vplivajo druga na drugo – tudi Smernice za družbeno odgovornost ISO 26000 govorijo o soodvisnosti in celovitosti. Zato je pomembno, kakšne politike in pobude se sprejemajo na nacionalni ravni, saj se s tem širi razumevanje in kultura družbene odgovornosti v širši nacionalni prostor in preko njega v globalni prostor (ter obratno). Kje smo pri tem v Sloveniji? Kdo so glavni nosilci družbeno odgovornih politik in kako so v to vključeni ključni deležniki?

Z nami bodo:

 • mag. Anita Hrast, direktorica, IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
 • prof. dr. Roberto BILOSLAVO, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management
 • dr. Melita Gabrič, v.d. vodje Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunaje zadeve
 • Eva Podgoršek, Pravni ekspert, Lek d.d.
 • Tadej Slapnik, državni sekretar Vlade Republike Slovenije

Dogodek bo moderiral Aleš Kranjc Kušlan.