Družbeno odgovorne novice člana - Komunale Kostak, v mesecu Aprilu

OBISK OŠ KOPRIVNICA NA DAN ZEMLJE

V družbi Kostak veliko pozornosti namenjamo dvigovanju okoljske zavesti. Še posebej so temu namenjeni obiski šol in predstavitve o oskrbi s pitno vodo in ravnanju z odpadki ter odpadnimi vodami po šolah.  V “COVID” časih je teh aktivnosti precej manj, zato smo vsakega vabila še posebej veseli. OŠ Koprivnica smo obiskali v sklopu svetovnega dne Zemlje, ki ga vsako leto obeležujemo 22. aprila. Letos je namenjen obnovitvi Zemlje. 

Predstavnika družbe Špela Arh Marinčič in Aleš Levičar sta učencem 4. razreda predstavila pot vode od zajetja do pipe v domači kuhinji. Prav tako sta jih seznanila, kako poteka nadzor kakovosti pitne vode in katere meritve izvajajo. Z modelom vodonosnika Krško-brežiškega polja je bil učencem na praktičen in razumljiv način predstavljen način vnosa onesnaževal v podtalnico in vpliv na same vodne vire. V zaključku so govorili še o pomenu varovanja okolja ter posebej vodnih virov.

Letošnja tema svetovnega dneva Zemlje je »Obnovimo našo Zemljo«, osredotoča  se na naravne procese, nastajajoče zelene tehnologije in inovativno razmišljanje, ki lahko obnovi ekosisteme sveta. Na ta način tema zavrača stališče, da sta ublažitev ali prilagoditev edini način za reševanje podnebnih sprememb.

Od vsakega od nas je odvisno, ali bomo obnovili Zemljo – ne samo zato, ker nam je mar za naravo, temveč tudi zato, ker je Zemlja naš planet, planet na katerem živimo. Vsi potrebujemo zdravo Zemljo, ki bo podpirala naša delovna mesta, preživetje, zdravje in srečo. Zdrav planet ni možnost – je nuja!

SPOMLADANSKA ČISTILA AKCIJA ZAPOSLENIH DRUŽBE KOSTAK

V ponedeljek, 29. marca, je v organizaciji družbe Kostak potekala tradicionalna spomladanska čistilna akcija. Slednje se je udeležilo približno 50 zaposlenih, poskrbeli pa smo za lepše in prijaznejše sprehajalne poti po Krškem, okolico Doma starejših občanov Krško, Industrijsko cono Žadovinek, okolico pokopališč v Krškem, Leskovcu, Brestanici in na Senovem, objektov za vodooskrbo v Krškem in Kostanjevici na Krki, čistilnih naprav ter ekoloških otokov.

V čistilni akciji smo med drugimi odpadki zbrali tudi številne zaščitne maske in odpadno embalažo za enkratno uporabo, saj se je njihova poraba v zadnjem letu močno povečala. Nasploh je opaziti, da v času epidemije več odpadkov konča v naravi. Najmanj kar lahko storimo je, da odpadke odložimo tam, kamor sodijo.

Skrb za okolje mora biti v ospredju tudi v zdajšnjih razmerah, zato vse naprošamo, da pravilno in varno odlagate odpadke v zato namenjene posode.