DRUŽBENO ODGOVORNE SINERGIJE

DRUŽBENO ODGOVORNE SINERGIJE

PREDSTAVITEV ČETRTE NAGRADE DRUŽBENO ODGOVORNIH SINERGIJ – nagrade za družbeno odgovorna partnerstva

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, skupaj s pridruženimi partnerji organizira četrto nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks oz. nagrado Družbeno odgovorne sinergije. Z nagrado želimo opozarjati na pomen medsektorskega delovanja ter dialoga med različnimi deležniki, predvsem med podjetji in neprofitnimi deležniki. Družbeni in okoljski izzivi namreč zahtevajo celovit pogled na svet, inovacije in vključenost različnih deležnikov pri razumevanju teh izzivov ter iskanju rešitev. Če predpostavimo, da gospodarstvo predstavljajo profitno usmerjena podjetja, ki rešujejo ekonomske, tehnološke in druge izzive, pa organizacije civilne družbe, kot tudi javne ustanove, v prvo vrsto postavljajo predvsem družbene in okoljske cilje. Oboji imajo določeno znanje in vedenje, uspešno povezovanje, poslušanje in izmenjava znanj z obeh strani pa bi lahko privedli do prepoznavanja ter učinkovitega naslavljanja trajnostnih izzivov oz. prispevanja k ciljem trajnostnega razvoja. Z nagrado želimo ozavestiti pomembnost skupnega delovanja vlad, civilne družbe in zasebnega sektorja, kar je cilj 17 znotraj Ciljev trajnostnega razvoja.

DVE KATEGORIJI NAGRADE

PARTNERSTVA MALIH IN
SREDNJE VELIKIH ORGANIZACIJ

PARTNERSTVA
VELIKIH ORGANIZACIJ

 • Nagrada je osredotočena na uspešna partnerstva med podjetjem in najmanj enim neprofitnim deležnikom. To predstavlja inovativen koncept na področju družbeno odgovornih nagrad, ki se navadno osredotočajo na posamezna podjetja kot samostojne akterje. Kaj to pomeni? Sodeluje vaše podjetje s kakšno nevladno organizacijo, lokalnim društvom, javno, izobraževalno ali drugo institucijo? Ste nevladna organizacija, ki sodeluje s podjetjem?  Potem ste na pravem mestu. 🙂
 • Posebna pozornost je namenjena inovacijam z namenom spodbujanja podjetij pri ustvarjanju inovativnih rešitev za naslavljanje trajnostnih vprašanj. Nagrada vključuje kriterije, povezane s pozitivnimi učinki partnerstva, tako na družbo, okolje in ekonomijo kot na podjetje.
 • Prav tako se posebno pozornost namenja celostni obravnavi družbene odgovornosti. Prijavitelji bodo tako pozvani, da predstavijo umeščenost prijavljenega projekta v družbeno odgovorno naravnanost podjetja.

ZBIRANJE PRIJAV: 16. junij – 30.10.2021 PRIJAVE SO ZAPRTE

PODELITEV NAGRAD: 23. november 2021

ZMAGOVALNI PROJEKT SODELOVANJA V KATGORIJI VELIKIH ORGANIZACIJ 2021

Projekt Salon pohištva iz ponovne uporabe družbe Kostak v sodelovanju z Zavodom Knof, so.p.

Opis partnerskega sodelovanja: Intenzivna poraba svežih surovin v preteklosti je na globalni ravni povzročila pomanjkanje surovin na eni strani in večjo količini odpadkov na drugi. V družbi Kostak smo skupaj s prijaviteljem Zavodom Knof na lokalni ravni zasnovali projekt Salon pohištva iz ponovne uporabe, ki podpira koncept krožnega gospodarjenja. Cilj osnovnega projekta je uresničevanje hierarhije ravnanja z odpadki, preprečevanje nastajajanja ter zasnova logističnega modela ravnanja z odsluženimi kosovnimi materiali in nekaterimi drugimi (npr. električna in elektronska oprema, rabljena oblačila in obutev, …) ki jemlje v obzir tudi kakovost surovine in zagotavlja popravilo vseh uporabnih izdelkov ter ponovno uporabo. Pričakovani rezultati so izboljšanje okoljskih in ekonomskih kazalcev za dobrobit lokalnega prebivalstva,.

Komenter žirije: “Žirija je v okviru letošnje četrte nagrade Družbeno odgovorne sinergije v kategoriji velika podjetja prvo nagrado podelila družbi Kostak in njihovemu partnerstvu z Zavodom Knof za projekt krožnega gospodarjenja s kosovnimi odpadki, ki se izvaja preko ustanovljenega Salona pohištva iz ponovne uporabe in z vključevanjem številnih deležnikov. Čeprav je tovrstnih iniciativ v Sloveniji že kar nekaj, je žirijo prepričala predvsem sistematičnost projekta in partnerstva, v okviru katerega je Kostak zelo dobro operacionaliziral enega izmed trajnostnih modelov krožnega gospodarjenja. Ta omogoča enostavno implementacijo in jasno spremljanje učinkov na okolje. Taka zastavitev daje projektu in partnerstvu dober temelj za dolgoročnost in učinkovitost. V projektu smo prepoznali precejšnjo transformacijsko vrednost, kar je bistvenega pomena za presojo partnerstev v okviru 17. cilja trajnostnega razvoja ZN. S tega vidika je partnerstvo lahko zgled za druge podobne iniciative. Kot popotnico prihodnjemu razvoju, pa vidimo še ne v celoti neizkoriščen potencial v transformacijskem učenju z aktivnejšim vključevanjem lokalnega prebivalstva ter predvsem mladih, ki bo pripomoglo k spreminjanju stališč in vedenja pri ravnanju s kosovnimi in drugimi odpadki in s tem tudi doseganje širših družbenih učinkov na dolgi rok.”


ZMAGOVALNI PROJEKT SODELOVANJA V KATGORIJI SREDNJIH IN MALIH ORGANIZACIJ 2021

Komunala Kranj in Fundacija Vincenca Drakslerja – z roko v roki

Opis partnerskega sodelovanja: Podjetje Komunala Kranj z različnimi projekti vpliva na okolje in v okviru tega sodeluje z različnimi deležniki. pomembni partner je Fundacija Vincenca Drakslerja, ki v programih socialnega podjetništva omogoča zaposlitveno rehabilitacijo, delovno usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih, predvsem bivših odvisnikov od prepovednih drog in alkohola, invalidov ter starejših brezposelnih oseb. Projekti, ki jih pripravljamo so povezani z zmanjševanjem količin odpadkov in izobraževanjem. S skupnimi idejami v delavnicah Fundacije pripravljamo izdelke in pripomočke, ki jih predstavljamo na dogodkih in so v pomoč pri komunikaciji. Z združeno komunikacijo na različnih kanalih vplivamo na razvoj trajnostnega razmišljanja in ohranjanje čistega okolja.

Komatar žirije: »Gre za celovito, dolgoročno in produktivno sodelovanje na različnih projektih in dogodkih: Štacuna Zarica, Izmenjevalnica oblačil, projekt Sveče lahko gorijo tudi drugače itd. Fundacija je sicer socialno podjetje, katerega glavno področje so programi preprečevanja odvisnosti. V projektu smo prepoznali iskrenost, tesno sodelovanje, izmenjavo znanj na obeh straneh ter koristi za oba partnerja in skupnost, v kateri delujeta.«


PREJEMNIK POSEBNE NAGRADE ZA INOVATIVNOST

Voziček Oldi/pomožna mobilna postelja za gibalno ovirane in nepomične osebe.

Opis partnerskega sodelovanja: Projekt voziček Oldi/mobilna postelja je širšega družbenega pomena saj ponuja gibalno oviranim in nepomičnim osebam možnost izhoda ven na sveži zrak, sonce v družbo prijateljev in svojcev. Voziček Oldi in omogoča daljše sprehode v okolici ali raziskovanje različnih mest, parkov ogled narodne galerije, muzejev, športnih tekem, koncertov na prostem in občutijo utrip okolice in družbe. Prav tako ponovno začutijo toplino sonca, veter na obrazu in prisluhnejo petju ptic. Voziček Oldi pozitivno vpliva na njihovo počutje in izboljša kvaliteto življenja.
Projekt bi razširil možnosti povezovanja z ostalimi organizacijami in produkt približal končnim uporabnikom. S prepoznavnostjo in predstavitvami, ki bi jih intenzivneje izvajali v institucijah in v splošni javnosti, bi povečali interes za dostop. Posledično bi v nove projekte povezali lokalno skupnost in organizacije, ki bi z aktivno vključitvijo zagotavljale sredstva za nakup vozička tudi za izposojo. To bi povzročilo povečanje kakovosti življenja posameznikov v lokalnih okoljih, kar bi posledično širilo informacijo o produktu naprej. Z razvojem dolgotrajne oskrbe, katere cilj naj bi bilo zagotavljanje kakovostnega življenja posameznikov v lokalnem okolju, bo potreba po takšnih pripomočkih rasla, kar bo imelo tudi kvantitativen učinek.

Komentar žirije: “Pobudnik Alojz Verbovšek je predstavil inovativen produkt ‘voziček Oldi’, ki omogoča hudo bolnim, da vzpostavijo stik z naravo. Voziček namreč omogoča, da bolnike, ki so v ležečem stanju zaradi hude poškodbe ali pa v zadnjem stadiju bolezni, odpeljemo v naravo. Marsikateri bolniki zaradi omejene mobilnosti že leta niso bili v naravi, voziček pa jim omogoča, da tudi v ležečem stanju izkusijo naravo, vidijo sonce. Projekt poteka v sodelovanju z medicinsko stroko ter uporabniki (domovi za ostarele, Hospic…), ki zagotavljajo kontrolo kvalitete in povratne informacije ter tako sooblikujejo produkt z metodo t.i. odprtega inoviranja. Projekt se po kriterijih nagrad za družbeno odgovorne sinergije ni uvrstil med dobitnike nagrad, pač pa je od ostalih izstopal po inovativnosti, kjer je prejel največ možnih točk. Zato smo se odločili podeliti posebno nagrado za najbolj inovativen družbeno koristen produkt, nagrada pa bo priprava promocijskega videa. Projekt je namreč možno prenašati v druge ustanove, je človekoljubne narave in ima izjemen potencial, zato si zasluži veliko vidnost in promocijo.”


SODELUJOČI PROJEKTI 2021

Sodelujoči v kategoriji velikih organizacij:

 • Krepitev energetske pismenosti – za odgovorno oblikovanje energetske prihodnosti Slovenije. Sodelovanje med družbo ELES in društvom EN-LITE
 • Akcija sajenja dreves – 1 drevo na zaposlenega. Sodelovanje med podjetjem ETA d.o.o. Cerkno ter projektnim partnerjem Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, ter ob podpori občine Cerkno
 • The Human Safety Nett /Mreža ljudi, ki pomagajo ljudem. Sodelovanje med Generali zavarovalnico d.d. in Zvezo prijateljev mladine Moste Polje
 • Salon pohištva iz ponovne uporabe. Sodelovanje med družbo Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d. in Zavodom Knof, so.p.
 • T-2 ❤ življenje (Tedva ljubi življenje). Sodelovanje med podjetjem T-2, d.o.o. in Slojenčki, društvom za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok

Sodelujoči v kategoriji srednje/malih organizacij:

 • S trajnostnim upravljanjem z vodo in drugimi viri do boljših pogojev za zdravje in življenje v okrožju Karongi v Ruandi. Sodelovanjem med Slovensko Karitas in podjetjem GeoCordis, informacijski sistemi d.o.o.
 • Komunala Kranj in Fundacija Vincenca Drakslerja – z roko v roki
 • Škrat Vodko – izobraževanje in ozaveščanje najmlajših uporabnikov. Sodelovanjem med podjetjem Kovod Postojna, d.o.o. in različnimi projektnimi partnerji: Osnovna šola Pivka, Osnovna šola Košana, Projektno učenje mlajših odraslih, Društvo Prostor.
 • Ker nam je mar. Sodelovanje med podjetjem Mikro+Polo, d.o.o. in Društvom za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva UP-ornik
 • Voziček Oldi/pomožna mobilna postelja za gibalno ovirane in nepomične osebe. Sodelovanje med podjetjem Verbovšek Alojz trgovina in storitve s.p. in Slovenskim društvom Hospic ter ostalimi partnerji, kot so Varstveno delovni center Zasavje ter drugi domovi za starejše.
 • Zelena shema slovenskega turizma. Glavni pobudnik projekta je Slovenska turistična organizacija. Ostali sodelujoči so: Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Ljubljana, Fundacija Green Destinations Foundation ter Turizem Bohinj – Slovenia Green Destination s ponudniki: Kamp Danica – Slovenia Green Accommodation, Hotel & Vila Stare – Slovenia Green Accommodation, Apartmaji in hiške Alpik – Slovenia Green Accommodation, Sunrose 7 – Heritage Boutique Hotel – Slovenia Green Cuisine in Hike&Bike Slovenia – Slovenia Green Agency.

ČLANI OCENJEVALNE KOMISIJE

 • Prof. dr. Urša Golob Podnar (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani) – PREDSEDNICA OCENJEVLANE KOMISIJE
 • Darko Ferčej (direktor E-zavoda)
 • Prof. dr. Aleksandar Kašeljević (Ekonomska fakulteta)
 • Maja Hawlina (Avanta Largo)
 • Rok Ramšak (IEDC-Poslovna šola Bled, WISE Inštitut)
 • Lan Wudler (Združenje delodajalcev Slovenije)

Za zmagovalce je predvideno:

 • Strokovna ekskurzija v organizaciji Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
 • IEDC-poslovna šola Bled v nagradni sklad prispeva 9.600 EUR za udeležbo na izobraževalnih programih iz področja trajnostnega razvoja.
 • 3 najboljši projekti, bodo upravičeni tudi do promocijskega videa, ki ga bo so-financiral projekt CE RESPONSIBLE
 • Predstavitev in promocija preko spletne strani projekta in projektnih partnerjev
 • Slavnostna podelitev nagrade


Nagovori organizatorjev in partnerjev

»Da spoštovanje ter dialog med različnimi deležniki in sektorji nista vedno samoumevna, je še dodatno izpostavila svetovna družbena kriza – koronakriza. V vseh krizah se namreč izpostavijo ranljivosti družbe in okolja, v katerem živimo. Ker so najranljivejši še bolj ogroženi, je še toliko bolj pomembno, da se ne osamimo, temveč ohranimo aktivno vlogo v družbi. Letošnja nagrada tako še toliko bolj spodbuja in pozdravlja vse partnerske projekte, ki so bili izvedeni, se izvajajo ali se bodo izvajali v letih 2019, 2020 in 2021.«

Lucija Glavič, Koordinatorka Nagrade in Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

“V Centru nevladnih organizacij na pozitivne učinke sodelovanja nevladnega sektorja in gospodarstva redno opozarjamo že od leta 2013. To smo sprva počeli z akcijami Trženja poslanstva, v katerih smo povezovali slovenska podjetja, oglaševalske in nevladne organizacije, ki so skupaj zasnovale kampanje s pozitivnim družbenim učinkom, v preteklih letih pa s povezovanjem nevladnikov z restavracijami pod blagovno znamko Ta dobra večerja. Prizadevanja Mreže za družbeno odgovornost Slovenije za ozaveščanje o pomembnosti takšnih sodelovanj zato pozdravljamo. Le s skupnimi močmi lahko dosežemo vsesplošno razumevanje, da so zmagovalci tovrstnih akcij vsi sodelujoči: tako nevladne organizacije, ki na ta način pridobijo sredstva za ustvarjanje boljšega sveta in večjo prepoznavnost, kot tudi podjetja, ki s podporo dobrega namena zaslužijo še več.”

Tina Divjak, vodja zagovorništva, CNVOS

“Na Združenju delodajalcev Slovenije se zavedamo pomembnosti povezovanja in sodelovanja z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami, ki lahko podjetjem zagotavljajo razvoj kadrov, ti pa posledično edini lahko zagotavljajo trajnostni razvoj podjetij na srednji in dolgi rok. Tudi samo članstvo v EU ne prinaša le pravic temveč tudi obveznosti in usklajeno delovanje na vseh področjih, od okoljskih izzivov do razvoja družbe kot celote. Vse EU razvojne politike poudarjajo namreč pomembnost vzdržnega in trajnostnega razvoja. Zato cilj podjetij ni več zgolj maksimiranje dobička temveč je prav tako pomembno povezovanje z vsemi drugimi deležniki, njihovo skladno delovanje in prilagajanje skupnim ciljem. Le tako lahko prispevajo k razvoju okolja in celotne družbe v kateri delujejo.

Jože Smole, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije g.i.z.

»Najpomembnejša vprašanja in izzivi, s katerimi se soočamo danes, presegajo nacionalne meje in zahtevajo korenite sistemske spremembe. Ti izzivi znatno presegajo sposobnosti posameznih podjetij, mednarodnih korporacij in celih gospodarskih sektorjev. Nujen pristop je torej povezovanje – z drugimi podjetji, javnimi ustanovami, investitorji, lokalnimi skupnostmi in seveda z nevladnimi organizacijami. Še posebej dragocene se zdijo izobraževalne ustanove in nevladne organizacije, saj imajo te poleg poglobljenega poznavanja nekaterih največjih okoljskih in družbenih izzivov tudi presenetljivo veliko izkušenj z medsektorskim povezovanjem.«​

Danica Purg, direktorica IEDC-Poslovna šola Bled ​

»Aktualni modeli so […] vse prej kot solidarni, vse prej kot vključujoči in vse prej kot v sožitju z naravo. In prav zato je še toliko bolj pomembno, da skozi posamezne navdihujoče prakse slikamo drugačne podobe, govorimo drugačne zgodbe, zgodbe, ki v sebi nosijo upanje in zaupanje, zgodbe, ki v sebi nosijo uspeh, ki ni namenjen samemu sebi, temveč je namenjen vsem nam. Nam, ki nam ni vseeno […].«

Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib inštitutaUTRINKI PRETEKLIH NAGRAD

🏆 Zadnja zmagovalka nagrade (v kategoriji velikih podjetij) Družbeno odgovorne sinergije je bila Zavarovalnica Triglav d.d. leta 2018 s projektom “Skupaj za prometno varnost”. V času prijave so sodelovali z velikim številom organizacij in projekt zastavili zelo široko ↔️. V naslednjih letih so projekt še razširili, danes pa še vedno aktivno in zelo uspešno sodelujejo na področju prometne varnosti.​


​ Več o projektih Zavarovalnice Triglav: https://www.triglav.eu/sl/trajnostni-razvoj/skupaj-za-prometno-varnost?fbclid=IwAR3Zlf8v1INTIphaovGTxmgWlycEN2Z1cqirRrDO4-Z88B0RRSIc71K8MJA


🏆 Zadnji zmagovalec nagrade (v kategoriji srednjih in malih podjetij) Družbeno odgovorne sinergije je bil Mariborski vodovod s projektom »OTIPLJIVA H2O INFORMACIJA V BRAJICI – DRUŽBENO ODGOVOREN ODNOS DO ODJEMALCEV VODE«, ki izpostavlja na eni strani pomen civilne družbe (NVO), kot pomemben tretji steber družbe, brez katerega ni trajnostno uspešne države, na drugi strani pa pomen k družbeni odgovornosti zavezanega gospodarskega subjekta, v tem primeru je to Mariborski vodovod, javno podjetje d.d. Gre za krepitev civilne družbe in poslovne prakse na vsebinskih področjih, ki so za posameznike z zdravstvenimi omejitvami in družbo pomembne, ker slepim in slabovidnim omogoča premagovanje ovire glede informacij o porabi vode.


Nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in spremembe 2018

Nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks 2013 in 2014


Nagrado organizira Mreža za družbeno odgovornost Slovenije. Ostali partnerji nagrade so: IEDC-Poslovna šola Bled, WISE Inštitut, Ekvilib Inštitut, Združenje delodajalcev Slovenije, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, E-Zavod, Avanta largo in Etika d.o.o.

Za vsa vprašanja v povezavi z obrazcem ali s prijavo se obrnite na:
Lucija Glavič, lucija@ekvilib.org oziroma 01/430 37 51.

Nagrada poteka v okviru projekta CE Responsible.