DRUŽBENO ODGOVORNE SINERGIJE

DRUŽBENO ODGOVORNE SINERGIJE

PREDSTAVITEV ČETRTE NAGRADE DRUŽBENO ODGOVORNIH SINERGIJ – nagrade za družbeno odgovorna partnerstva

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, skupaj s pridruženimi partnerji organizira četrto nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks oz. nagrado Družbeno odgovorne sinergije. Z nagrado želimo opozarjati na pomen medsektorskega delovanja ter dialoga med različnimi deležniki, predvsem med podjetji in neprofitnimi deležniki. Družbeni in okoljski izzivi namreč zahtevajo celovit pogled na svet, inovacije in vključenost različnih deležnikov pri razumevanju teh izzivov ter iskanju rešitev. Če predpostavimo, da gospodarstvo predstavljajo profitno usmerjena podjetja, ki rešujejo ekonomske, tehnološke in druge izzive, pa organizacije civilne družbe, kot tudi javne ustanove, v prvo vrsto postavljajo predvsem družbene in okoljske cilje. Oboji imajo določeno znanje in vedenje, uspešno povezovanje, poslušanje in izmenjava znanj z obeh strani pa bi lahko privedli do prepoznavanja ter učinkovitega naslavljanja trajnostnih izzivov oz. prispevanja k ciljem trajnostnega razvoja. Z nagrado želimo ozavestiti pomembnost skupnega delovanja vlad, civilne družbe in zasebnega sektorja, kar je cilj 17 znotraj Ciljev trajnostnega razvoja.

DVE KATEGORIJI NAGRADE

PARTNERSTVA MALIH IN
SREDNJE VELIKIH PODJETIJ

PARTNERSTVA
VELIKIH PODJETIJ

  • Nagrada je osredotočena na uspešna partnerstva med podjetjem in najmanj enim neprofitnim deležnikom. To predstavlja inovativen koncept na področju družbeno odgovornih nagrad, ki se navadno osredotočajo na posamezna podjetja kot samostojne akterje.
  • Posebna pozornost je namenjena inovacijam z namenom spodbujanja podjetij pri ustvarjanju inovativnih rešitev za naslavljanje trajnostnih vprašanj. Nagrada vključuje kriterije, povezane s pozitivnimi učinki partnerstva, tako na družbo, okolje in ekonomijo kot na podjetje.
  • Prav tako se posebno pozornost namenja celostni obravnavi družbene odgovornosti. Prijavitelji bodo tako pozvani, da predstavijo umeščenost prijavljenega projekta v družbeno odgovorno naravnanost podjetja.

Za zmagovalce je predvideno:

  • Strokovna ekskurzija v organizaciji Mreže za družbeno odgovornost Slovenije
  • IEDC-poslovna šola Bled v nagradni sklad prispeva 9.600 EUR za udeležbo na izobraževalnih programih iz področja trajnostnega razvoja.
  • 3 najboljši projekti, bodo upravičeni tudi do promocijskega videa, ki ga bo so-financiral projekt CE RESPONSIBLE
  • Predstavitev in promocija preko spletne strani projekta in projektnih partnerjev
  • Slavnostna podelitev nagrade

ZBIRANJE PRIJAV: 16. junij – 25. oktober 2021

PODELITEV NAGRAD: 25. november 2021Sodelovanje je brezplačno in enostavno. Z njim si povečate svoj ugled kot družbeno odgovorno podjetje in si s tem zagotovite medijsko pozornost.

Prijave pošljite na lucija@ekvilib.org
Rok za oddajo prijavne dokumentacije je 25. oktober 2021 do polnoči.

Potrebujete pomoč ali nasvet? Za vsa vprašanja v povezavi z obrazcem ali s prijavo se obrnite na:
Lucija Glavič, lucija@ekvilib.org oziroma 01/430 37 51.


»Da spoštovanje ter dialog med različnimi deležniki in sektorji nista vedno samoumevna, je še dodatno izpostavila svetovna družbena kriza – koronakriza. V vseh krizah se namreč izpostavijo ranljivosti družbe in okolja, v katerem živimo. Ker so najranljivejši še bolj ogroženi, je še toliko bolj pomembno, da se ne osamimo, temveč ohranimo aktivno vlogo v družbi. Letošnja nagrada tako še toliko bolj spodbuja in pozdravlja vse partnerske projekte, ki so bili izvedeni, se izvajajo ali se bodo izvajali v letih 2019, 2020 in 2021.«

Lucija Glavič, Koordinatorka Nagrade in Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

»Aktualni modeli so […] vse prej kot solidarni, vse prej kot vključujoči in vse prej kot v sožitju z naravo. In prav zato je še toliko bolj pomembno, da skozi posamezne navdihujoče prakse slikamo drugačne podobe, govorimo drugačne zgodbe, zgodbe, ki v sebi nosijo upanje in zaupanje, zgodbe, ki v sebi nosijo uspeh, ki ni namenjen samemu sebi, temveč je namenjen vsem nam. Nam, ki nam ni vseeno […].«

Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib inštituta

“V Centru nevladnih organizacij na pozitivne učinke sodelovanja nevladnega sektorja in gospodarstva redno opozarjamo že od leta 2013. To smo sprva počeli z akcijami Trženja poslanstva, v katerih smo povezovali slovenska podjetja, oglaševalske in nevladne organizacije, ki so skupaj zasnovale kampanje s pozitivnim družbenim učinkom, v preteklih letih pa s povezovanjem nevladnikov z restavracijami pod blagovno znamko Ta dobra večerja. Prizadevanja Mreže za družbeno odgovornost Slovenije za ozaveščanje o pomembnosti takšnih sodelovanj zato pozdravljamo. Le s skupnimi močmi lahko dosežemo vsesplošno razumevanje, da so zmagovalci tovrstnih akcij vsi sodelujoči: tako nevladne organizacije, ki na ta način pridobijo sredstva za ustvarjanje boljšega sveta in večjo prepoznavnost, kot tudi podjetja, ki s podporo dobrega namena zaslužijo še več.”

Tina Divjak, vodja zagovorništva, CNVOS


UTRINKI PRETEKLIH NAGRAD

Nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in spremembe 2018

Nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks 2013 in 2014


Nagrado organizira Mreža za družbeno odgovornost Slovenije. Ostali partnerji nagrade so: IEDC-Poslovna šola Bled, WISE Inštitut, Ekvilib Inštitut, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, E-Zavod, Avanta largo in Etika d.o.o.

Nagrada poteka v okviru projekta CE Responsible.