DRUŽBENO ODGOVORNE SINERGIJE - nagrada za družbeno odgovorna partnerstva

DRUŽBENO ODGOVORNE SINERGIJE - nagrada za družbeno odgovorna partnerstva

Mreža za družbeno odgovornost, v okviru projekta CE Responsible, že 4. leto pripravlja nagrado za družbena odgovorna partnerstva – Družbeno odgovorne sinergije.


Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, skupaj s pridruženimi partnerji organizira četrto nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks oz. nagrado Družbeno odgovorne sinergije. Z nagrado želimo opozarjati na pomen medsektorskega delovanja ter dialoga med različnimi deležniki, predvsem med podjetji in neprofitnimi deležniki. Družbeni in okoljski izzivi namreč zahtevajo celovit pogled na svet, inovacije in vključenost različnih deležnikov pri razumevanju teh izzivov ter iskanju rešitev. Če predpostavimo, da gospodarstvo predstavljajo profitno usmerjena podjetja, ki rešujejo ekonomske, tehnološke in druge izzive, pa organizacije civilne družbe, kot tudi javne ustanove v prvo vrsto postavljajo okoljski ali družbeni neprofitni cilj. Oboji imajo določeno znanje in vedenje, uspešno povezovanje, poslušanje in izmenjava znanj z obeh strani pa bi lahko privedli do prepoznavanja ter učinkovitega naslavljanja trajnostnih izzivov oz. prispevanja k ciljem trajnostnega razvoja.


Prijavite svoj družbeno odgovorni partnerski projekt!

Nagrada je osredotočena na uspešna partnerstva med podjetjem in najmanj enim neprofitnim deležnikom (NVO, socialno podjetje, javna organizacija). Namen nagrade je izpostaviti najboljše slovenske projekte s področja družbene odgovornosti in s tem povečati izmenjavo najboljših praks.

Nagrade se podeljuje v dveh kategorijah:

  • partnerstva z majhnimi in srednje velikimi podjetji ter
  • partnerstva z velikimi podjetji.

Posebna pozornost je namenjena inovacijam z namenom spodbujanja podjetij pri ustvarjanju inovativnih rešitev za naslavljanje trajnostnih vprašanj. Nagrada vključuje kriterije, povezane s pozitivnimi učinki partnerstva, tako na družbo kot na podjetje.

Prav tako se posebno pozornost namenja celostni obravnavi družbene odgovornosti. Prijavitelji bodo tako pozvani, da predstavijo umeščenost prijavljenega projekta v družbeno odgovorno naravnanost podjetja.

ZBIRANJE PRIJAV: 17. maj – 25. oktober 2021

PODELITEV NAGRAD: 25. november 2021

Sodelovanje je brezplačno in enostavno. Z njim si povečate svoj ugled kot družbeno odgovorno podjetje in si s tem zagotovite medijsko pozornost. Zmagovalci pa si prislužijo tudi brezplačno udeležbo na konferenci o družbeni odgovornosti znotraj EU.

Za več informacij lahko kontaktirate Lucijo Glavič preko e-pošte: lucija@ekvilib.org ali telefona +386 (0)1 430 37 51

Nagrada poteka v okviru CE Responsible, kar za prijavitelje pomeni registracijo na njihovi spletni strani.