HOFER predstavlja globalno strategijo družbene odgovornosti

»Zagotavljanje trajnosti, dostopne našim kupcem« je vizija globalne strategije družbene odgovornosti 2030 celotne skupine ALDI SÜD, katere del je tudi HOFER Slovenija.   

Skupina ALDI SÜD se osredotoča na bistvo: ponujati izdelke najboljše kakovosti po najboljši ceni. Zavedajo se, da je pomembno, da so kakovostni izdelki dostopni vsem kupcem, pri čemer sliko zajemajo širše in delujejo tako, da svoj vpliv uporabljajo za uresničevanje upoštevanja človekovih pravic, premišljeno uporabljanje virov in tako prispevajo pomemben delež k omejevanju globalnega segrevanja ozračja z zmanjševanjem ekološkega odtisa podjetja oziroma celotne skupine.

Pri HOFERju želijo z novo globalno strategijo, skladno z načeli diskontne prodaje in v tesnem sodelovanju z dobavitelji, prispevati k povečanju trajnostnih izdelkov. »Pri HOFERju se zavedamo svojega širšega vpliva in z izdelki želimo ponuditi okolju prijaznejše izbire, ki bodo našim kupcem tudi dostopne,« je povedal Matevž Martinuč, generalni direktor podjetja HOFER Slovenija. »Veseli nas, da z 10-letno strategijo družbene odgovornosti celotne skupine ALDI SÜD zastavljamo konkretne cilje, kjer bomo skupaj z dobavitelji in vsemi vpletenimi lahko sooblikovali prihodnost za naslednje generacije,«

Nova strategija družbene odgovornosti 2030 je osredotočena na najbolj pereča globalna vprašanja trajnosti, v odnosu do katerih lahko diskontni trgovec najbolj pozitivno vpliva na ljudi in planet. Sestavljajo jo 4 mednarodna prednostna področja: človekove pravice, učinkovita raba virov, ničelni izpusti ogljikovega dioksida in izbrani delodajalec.

Ustvarjanje prihrankov z neprestano optimizacijo na vseh področij, premišljen poslovni model in zavedanje svoje odgovornosti do zaposlenih, kupcev, lokalnih skupnostih, dobaviteljev, dobrobiti planeta in prihodnjih generacij, so HOFERjev ključ do uspeha, odgovoren pristop do okolja in naravnih virov ter spoštovanje socialnih standardov in človekovih pravic pa že več kot desetletje sestavni del poslovnih dejavnosti celotne skupine ALDI SÜD. Z uvajanjem in nadzorom izvajanja visokih standardov in ukrepov bodo še naprej uspešno dosegali visoke cilje, zastavljene v novi strategiji.