HOFER uvedel (po)polni delovni čas: krajši delovnik, polna pokojnina

Pri HOFERju dajejo velik pomen zadovoljstvu svojih sodelavk in sodelavcev. Z ugodnostmi, ki jim jih nudijo, pomembno vplivajo na njihovo trenutno zadovoljstvo, hkrati pa si želijo svojim zaposlenim zagotoviti tudi varno in stabilno prihodnost.

Prav zato, ker si želijo, da so njihove sodelavke in sodelavci zadovoljni tudi po koncu delovne dobe, so uvedli inovativen zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas, ki v praksi pomeni, da so njihove sodelavke in sodelavci zaposleni za polni delovni čas, njihova dogovorjena delovna obveznost pa je krajša in obsega v povprečju 30 ur dela tedensko.

Zaposlitveni model so septembra 2020 uvedli najprej na področju logistike in prodaje. Konec leta 2021 se je v nov zaposlitveni model vključilo že 95 % vseh HOFERjevih sodelavk in sodelavcev, ki so izpolnjevali pogoj (2 leti aktivne zaposlitve pri HOFERJU) in so bili v preteklosti že zaposleni za krajši delovni čas. Na podlagi izjemnega odziva, ki jim je dal vedeti, da so na pravi poti, so letos možnost vključitve v HOFER (po)polni delovni čas razširili še na področje uprave. Po novem lahko tako HOFERjeve sodelavke in sodelavci na vseh področjih dela, v prodaji, logistiki in upravi, ki so pri podjetju aktivno zaposleni vsaj dve leti, uživajo vse prednosti zaposlitve za polni delovni čas (med drugim jim tečeta polna delovna in pokojninska doba, prejmejo polni regres), hkrati pa delajo v povprečju 10 ur tedensko manj. S tem kot družini prijazno podjetje omogočajo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, hkrati pa svojim sodelavkam in sodelavcem kot odgovoren delodajalec nudijo večjo varnost in brezskrbno prihodnost. HOFER (po)polni delovni čas je sicer del HOFERjevega3-stopenjskega motivacijskega koncepta.1. leto, torej ob vstopu v podjetje, zaposleni avtomatsko prejme zaposlitev za nedoločen čas, 2. leto mu podjetje prične plačevati v drugi pokojninski steber, v 3. letu, torej po preteku 2 let aktivnega dela pri HOFERju, pa lahko vstopi v zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas. Kot pravijo pri HOFERju, verjamejo, da je HOFER (po)polni delovni čas, poleg vseh drugih ugodnosti, ki jih nudijo svojim sodelavkam in sodelavcem, pomemben korak k še večjemu zadovoljstvu in občutku varnosti njihovih zaposlenih.