Inovatorji pozor: natečaj za inovacije s področja trajnostne energetike

Inovatorji pozor: natečaj za inovacije s področja trajnostne energetike

Trajnostna energija je pomemben del reševanja sodobnih družbenih izzivov. V podporo in spodbudo k inoviranju na področju energetike, je Borzen pripravil poseben nagradni natečaj, katerega sklad znaša kar 17.000 EUR. 

Natečaj “Inovacije trajnostne energetike” vabi k sodelovanju vse posameznike in podjetja v fazi razvoja inovacije, ki zagotavlja nadpovprečne izkoristke pri proizvodnji električne energije ali pri učinkoviti rabi energije. Ob tem je pomembno, da inovacija v času prijave še ni komercialno dostopna in da zagotavlja izkoristke, ki so nadpovprečni oziroma višji od trenutno dostopnih na trgu. Inovacije, ki so lahko izdelki ali storitve, lahko zajemajo katerikoli vidik proizvodnje, pretvorbe, prenosa oziroma transporta, porabe ali shranjevanja energije in morajo izkazovati praktično uporabnost ter izvirnost. Nagradni sklad v višini 17.000 EUR pa ni edini razlog, ki privlači potencialne prijavitelje. Vsak vlagatelj prejme brezplačno udeležbo na delavnici ‘Od ideje do uspešne poslovne zgodbe’, prav tako pa tudi strokovno podporo v nadaljnjih fazah razvoja. 

Prijave potekajo vse do 9. junija 2019 preko spletne strani www.trajnostnaenergija.si, kjer so na voljo tudi vse ostale informacije v zvezi z natečajem.

Z natečajem želi Borzen, slovenski operater trga z elektriko, ki pod blagovno znamko “Trajnostna energija” informira in ozavešča o trajnostni energiji, spodbuditi inovacije na področju učinkovite rabe energije in vsem inovatorjem pomagati na njihovi poti.