KAKO DRUŽBENO ODGOVORNO KOMUNICIRATI IN SNOVATI KAMPANJE Z UČINKOM?

/ ZA NEVLADNI SEKTOR IN  SOCIALNA PODJETJA /

/ / / / / / / / /

»Zaželjene družbene spremembe ne moremo doseči v tišini ali na skrivaj.«

— Gerald  Raunig

Kako družbeno odgovorno komunicirati in snovati kampanje, ki imajo učinek, je delavniško usposabljanje, ki združuje področja družbene odgovornosti, komuniciranja in javnega prostora  s snovanjem in izvedbo ustvarjalnih sporočil in kampanj/ intervencij s ciljem senzibiliziranaja/ informiranja /vpletanja/ aktiviranja različnih ciljnih publik na lokalnem ali nacionalnem nivoju.

KDAJ? 22.april 2021 (10:00 -13:00)

KJE? Spletno izobraževanje (Zoom)

PRIJAVE? https://www.1ka.si/a/336878 (usposabljanje je brezplačno)

Na poldnevnim usposabljanju boste spoznali načela družbeno odgovornega komuniciranja ter vse stopnje, ki so potrebne pri snovanju in realizaciji konkretnih kampanj. Namenjeno je predvsem komunikatorjem v nevladnih organizacijah in v socialnih podjetjih, ki pri svojem delu prepoznavate potrebo po širšem dosegu komunikacijskih učinkov kot tudi tistim, ki že izvajate manjše ali večje kampanje, vendar ne dosegate željenih učinkov in bi jih želeli izboljšati. Usposabljanje bo teoretično in aplikativno, prepleteno z mnogimi uspešnimi in navdihujočimi, a tudi zgrešenimi primeri iz prakse, ki bodo razpirali razmišljanja in imaginacijo o možnih strokovnih in ustvarjalnih pristopih.

/ / / / / / / / /

V okviru delavnice bomo predelovali:

  • Družbeno odgovornost v komuniciranju, pomen dialoga in participacije
  • Razlika med družbenim in komercialnim marketingom, vlogo medijev in medijskih kanalov ter javnega in fizičnega prostora
  • Načrtovanje kampanje: kako opredeliti problem, določiti cilje, ciljne javnosti, določitev strategije in taktike ter izbira primernih/ dostopnih medijskih kanalov.
  • Pomen in vrste kreativnosti za ustvarjanje kampanj
  • Kako plodno sodelovati s klasičnimi podjetji
  • Razčlenjevanje dobrih in slabih primerov iz prakse

/ / / / / / / / /

Kontekst

Poudarjeni individualizem promovira potrošniški način življenja, osredotočenje nase stran od zavedanja večjih družbenih problemov. Obenem je značilnost današnjega časa osiromašenost javnega prostora, ki le redko deluje kot »agora«, prostor dialoga in relevantnih družbeno – političnih iniciativ, debat in kritik. Še slabše – iz javnega prostora skupno in javno izginjata, prevladujejo zasebne in korporacijske podobe in komunikacijekot so komercialno oglaševanje, znamenje in vseprisoten spektakel. Brez zavedanja vseh teh fenomenov in poznavanja družbeno odgovornih pristopov in orodij, se je v javnem prostoru danes težko lotevati pomembnih vprašanj/ tem in jih uspešno komunicirati.

    Družbene komunikacijske kampanje

Primaren namen družbenih kampanj je odpiranje dialoga. Gre za dobre in natančne oblike sporočil, ki želijo pritegniti, vključevati in aktivirati čimvečje število ljudi, pri čemer si mora kampanja prizadeva, da bi postala središče  zasebnih, lokalnih,  nacionalnih in medijskih razprav. Dobra komunikacijska kampanja se ljudi dotakne, jih nagovori in povabi k imaginaciji drugačnih možnosti skupnega življenja, k želji po novih  vizijah.

/ / / / / / / / /

Delavnice vodi Maja Hawlina s sodelavci.

Maja Hawlina je psihologinja, ki se je specializirala za družbeno odgovorno komuniciranje v javni sferi, za snovanje kampanj in za medije, Po uspešni karieri v trženju se zadnji dve desetletji ukvarja izključno s komuniciranjem družbenih tem kot so okoljska problematika, enakopravnost, pravica do domovanj, migracije ipd. ter kulture.

Zaveza k učinkovitem in družbenem odgovornem komuniciranju jo je vodila k (so)ustanovitvi Studia Poper (www.poper.si) in zavoda Avante Largo (www.avantalargo.si). S sodelavci išče sveže, inovativne načine, da bi preobrazili obstoječe narative ter raziskuje, kako z natančnim nagovarjanjem misli in src različnih publik doseči oprijemljive spremembe v realnem okolju/ svetu. Pri tem prepleta uvide iz socialne psihologije, komuniciranja, kritične teorije, aktivizma in umetnosti. Njeno delo pokriva snovanje kampanj, komunikacijsko svetovanje in izobraževanje ter vključuje tesno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, kulturo, skupnostnimi iniciativami in drugimi inštitucijami.  Maja je prejemnica številnih nagrad za kreativno direktorstvo, predvsem na področju družbenega komuniciranja in angažiranih kampanj. Bila je predsednica Oglaševalske zbornice Slovenije, Oglaševalska osebnost leta (za uvedbo Euro Effie nagrade za učinkovito komuniciranje v Slo) ter članica odborov in žirij slovenskih in mednarodnih festivalov: Erste fundacije, New York Festival, British Council AD Award, Scream, Golden Hammer, Sof ipd.

—————————–

Dogodek poteka v okviru projekta “CE RESPONSIBLE: CE SUSTAINABLE MODEL TO SUPPORT SOCIAL ENTREPRENEURSHIP”, katerega nosilec je v Sloveniji E-zavod. Drugi podporniki dogodka so še: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije in Etika, d.o.o.