Komunala KOSTAK in družbeno odgovorne novice

SOLIDARNI TUDI PREKO MEJA

Družbena odgovornost, sodelovanje z okoljem in varovanje okolja so osnovne vrednote družbe Kostak in del poslovne strategije upravljanja skupine Kostak. Dobrodelna dejanja, okoljevarstveno ozaveščanje, sponzorstva in donacije predstavljajo pomemben del družbeno odgovornega ravnanja tudi v časih, zaznamovanih z epidemijo koronavirusa, ko je še posebej pomembno, da si prizadevamo za zdravo okolje za skupno dobro vseh.

Družba Kostak namenja veliko pozornosti ozaveščanju uporabnikov komunalnih storitev o skrbnem ravnanju z odpadki v času epidemije, še posebej v gospodinjstvih z okuženimi člani, ravno tako obveščanju o nujnosti izpiranja vodovodnega sistema po tem, ko objekti niso bili dalj časa v uporabi. S številnimi projekti skrbimo za ozaveščanje o pomenu ohranjanja vodnih virov in okolja. 

Po hudem potresu na območju Petrinj smo poskrbeli za novo mobilno hišico petčlanski družini Poropatić. Družina je v decembrskem potresu ostala brez doma in je nekaj dni bivala v avtomobilu, potem v prikolici, januarja pa so se preselili v mobilno hišico. Priskrbela jim ji je družba Kostak, njena predstavnika pa sta jih obiskala in preverila, kako so zaživeli v novem domu.


PREJELI BRONASTO PRIZNANJE ZVEZE SLOVENSKIH DRUŠTEV ZA BOJ PROTI RAKU

Zveza slovenskih društev za boj proti raku vsak prvi teden v marcu skupaj z Onkološkim inštitutom Ljubljana organizira slovenski teden boja proti raku. Letošnji, 38. po vrsti, je posvečen obvladovanju raka s cepljenjem. Okužbe so pomemben in med ljudmi premalo poznan povzročitelj raka.

Na slavnosti seji Zveze slovenskih društev za boj proti raku, 3. marca, je družba Kostak prejela bronasto priznanje za prizadevno delo v boju proti raku, in sicer na predlog Društva za boj proti raku Posavja in Obsotelja. V obrazložitvi so napisali: »Bronasto priznanje podeljujemo vodstvu podjetja Kostak, d. d., ki s svojimi prizadevanji, delom in idejami, ki jih prepleta skozi številne delovne in poklicne aktivnosti, širi priporočila evropskega kodeksa za boj proti raku v svojem kolektivu, občini in celotni regiji. Tako smo z njihovo veliko podporo uspešno izpeljali številna predavanja in delavnice samopregledovanja dojk za njihove zaposlene. Prav tako pomaga Društvu za boj proti raku Posavja in Obsotelja uresničevati zastavljene letne cilje. Ker njihovo sodelovanje cenimo in spoštujemo, verjamemo, da bo prišla bronasta plaketa Zveze društev za boj proti raku v prave roke.«    

​​​​Slovenci smo v svetovnem vrhu po porabi sveč na prebivalca. Ko te dogorijo, postanejo odpadek, ki obremenjuje okolje. Skozi projekt »Odgovorna svečka za dober namen«, ki se je odvil v oktobru in novembru 2020, smo tako pripomogli k zbiranju sredstev za izvajanje preventivnih programov Društva za boj proti raku Posavja in Obsotelja. V sodelovanju z Zavodom Knof smo obiskovalcem pokopališč že drugo leto zapored ponudili možnost uporabe odgovornih lesenih svečk, zbrane prostovoljne prispevka pa namenili omenjenem društvu za aktivnosti v boju proti raku.


OBISKALI OSNOVNO ŠOLO Z NAMENOM POUDARJANJA POMENA VODA

Vrednosti vode ne poznamo, dokler se vodnjak ne posuši, pravi stari kitajski pregovor. In ker danes praznujemo svetovni dan vode, je ta rek še kako na mestu. Voda različnim ljudem pomeni različne stvari. Ampak prav vsakemu izmed nas voda pomeni življenje.

Kot okolju prijazno podjetje se trudimo, da naše odločitve vodijo v boljši jutri. Veliko pozornosti namenjamo okoljevarstveni vzgoji mladih, zato se z veseljem odzovemo povabilu na osnovne šole. 

Pred svetovnim dnevom voda smo obiskali četrte razrede OŠ Leskovec pri Krškem in skupaj izvedli naravoslovni dan na temo vode in varovanje okolja. Otrokom štirih oddelkov (treh iz matične šole in enemu iz podružnične šole v Velikem Podlogu) smo skozi štiri delavnice predstavili:

  • Kako poteka oskrba s pitno vodo in kako zagotavljamo kakovost pitne vode,
  • kako ravnamo z odpadno vodo, kje se čisti in opisali proces čiščenja,
  • kako pravilno ločujemo odpadke in zakaj je to pomembno,
  • izvedli smo tudi delavnico sajenja semen zelišč v kompost in se pogovorili, kako lahko doma izdelamo kompostnik.

Poudarek je bil na praktičnih prikazih – tako so otroci sami ločevali odpadke, videli specialno komunalno vozilo za odvoz odpadkov, predstavili smo jim model vodonosnika Krško-Brežiškega polja, s katerim smo jim na razumljiv način predstavili način vnosa onesnaževal v podtalnico in vpliv na same vodne vire.

Otroci iz podružnične OŠ Veliki Podlog pa so si ogledali tudi čistilno napravo v domačem kraju. Učencem smo predvsem želeli predstaviti, od kod prihaja pitna voda, ki jo pijejo v svojih domovih in kje se potem čisti odpadna voda. Pogovorili smo se tudi čemu vsako leto 22. marca praznujemo SVETOVNI DAN VODA in opozorili na ranljivost vodnih virov in pomen varovanja okolja ter vodnih virov. Otroci so skozi delavnice izdelovali tudi plakate na temo, kaj jim pomeni voda.