Komunala Kostak in njihove družbeno odgovorne novice


Postavili smo tri hotele za žuželke in gnezdilnico za sove


S kmetijstvom in gradnjo bivalnih prostorov ljudje izpodrivamo določene naravne življenjske prostore različnih žuželk, s škropivi in pesticidi pa lahko dnevno pomorimo na milijone žuželk po svetu, ki so nepogrešljivi del narave. Žuželke oprašujejo rastline in s tem poskrbijo za rodnost in ohranjanje rastlinskih vrst. Kot družbeno odgovoren delodajalec smo se lotili izgradnje hotelov za žuželke, kamor se lahko zatečejo številne žuželke in jim tako pomagamo preživeti ter ohranjati biotsko raznovrstnost posameznih vrst. Najpogosteje si zatočišče poiščejo čebele samotarke, pikapolonice, strigalice, čmrlji in tenčičarice. Naši hoteli so izdelani tako, da so primerni za več vrst žuželk.


V Sektorju komunale v enoti Odvajanja in čiščenja odpadnih voda smo izdelali tri hotele za žuželke, ki so postavljeni pri vhodu na sedež družbe Kostak nad zunanjim skladiščem. Izdelani so iz naravnih materialov, večinoma so uporabljeni materiali, ki smo jih zaposleni nabrali v naravi ali prinesli od doma ter jih tukaj ponovno uporabili. Uporabili smo bambusove palice, koščke lesa, v katere smo navrtali luknje, veje, borov

e storže in koščke opeke. Hoteli so dvignjeni od tal in zaščiteni z mrežo, da so zavarovani pred morebitnimi plenilci.
Z izgradnjo hotela na ustrezen način lahko tudi doma škodljive žuželke zvabimo stran od vrtov in jim tam nudimo ustrezne življenjske pogoje ali pa koristne žuželke obdržimo na našem vrtu ter pripomoremo k povečanju populacije teh že redkih žuželk.

Le nekaj metrov nad lokacijo, kjer so postavljeni hoteli za žuželke, je v krošnji nameščena tudi gnezdilnica, kjer je svoje domovanje že ustvarila sova. Gnezdilnica je na ustrezni višini ter tako zaščitena pred morebitnimi neželenimi plenilci. Izdelana je iz PVC materiala, ki je bil namenjen odpadu, mi pa smo ga ponovno uporabili. Še ena gnezdilnica je nameščena na objektu KČN (komunalne čistilne naprave) Kostanjevica na Krki, ki pa še čaka na svojega najemnika.


Eko dan v 1. razredih OŠ Leskovec pri Krškem


V sredo, 11. maja, smo obiskali 1. razrede OŠ Leskovec pri Krškem. Ekipa zbiranja in odvoza odpadkov (Boštjan Vimpolšek, voznik smetarskega vozila Andrej Ančimer ter pobiralca Davor Ninkovič in Andrej Lekše) je učencem v sklopu Eko dneva predstavila vozilo za odvoz odpadkov in jih podučila o pravilnem ločevanju odpadkov. Špela Arh Marinčič in Nina Leskovar Ferme iz enote oskrbe s pitno vodo sta prvošolcem prebrali knjigo Pljusk! (Voda) in se pogovorili o tem, od kod prihaja voda, kako z njo ravnamo in varujemo izvire pitne vode.


Otroci so zgodbo z zanimanjem poslušali ter sodelovali pri praktičnih ponazoritvah ločevanja odpadkov in v pogovoru o odgovornem ravnanju z vodo. Prav je, da otroke že v nižjih razredih ozaveščamo o tovrstnih tematikah ter jih s tem že v zgodnji razvojni fazi podučimo o pomenu in ohranjanju virov voda ter pravilnega ločevanja odpadkov.

Kostak, d. d.

  1. 5. 2021