Konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti 2023

Konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti 2023

Koncept družbene odgovornosti podjetji se je v zadnjih dveh desetletjih izredno razširil in tudi razvil: od razumevanja družbene odgovornosti kot filantropije do razumevanja, da je ta del upravljanja in strategije podjetja.

K temu so pripomogle in sledile tudi politike in sistemi upravljanj podjetij. Na nivoju EU smo dobili vrsto direktiv in pobud za bolj strateško in zavezujoče delovanje podjetij na področju družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja – od nefinančnega poročanja in trajnostnih naložb, do skrbnega pregleda na področju okolja in človekovih pravic.

Pa vendar obstaja vprašanje, koliko se sam koncept in politike, ki ga spremljajo, preliva v dejansko delovanje podjetij v praksi? Koliko je resnično manj onesnaževanja, koliko se resnično spoštujejo človekove pravice po celotni verigi vrednosti? Nenazadnje raziskave kažejo, da je gonilo zadnje inflacije izkoriščanje trenutnih geopolitičnih in naravnih izzivov s strani podjetij za pridobivanje čim večjih dobičkov ter da je razkorak med najbogatejšimi in ostalimi vedno večji.

Je torej koncept družbene odgovornosti zadosten, da se kot družba začnemo obnašati bolj odgovorno do narave in ljudi? Ali je ta koncept še vedno del problema, ali je že del rešitve? Zato je naslov letošnje konference Onkraj družbene odgovornosti (Beyond CSR). Ali je v trenutnem globalnem družbenem in ekonomskem sistemu sploh mogoče biti progresivno podjetje, je namesto maskimiziranega mogoč vzdržen dobiček, je mogoča poštena razporeditev vrednosti v celotni verigi vrednosti?


Vabimo vas na tradicionalno mednarodno konferenco Trendi na področju družbene odgovornosti 2023, ki bo 6. junija 2023 na Bledu.

Prijave: https://www.1ka.si/a/c1a187de
Prijave so omejene in jih zbiramo do petka, 2. 6. 2023.

Lokacija: IEDC – Poslovna šola Bled, Prešernova cesta 33, 4260 Bled.


Program konference:

9:00 –
9:10
Uvodni pozdrav
prof. Drikus Kriek, dekan IEDC-Poslovne šole Bled
9:10 –
9:20
Uvod in predstavitev programa
Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta
9:20 –
9:50
Osrednji govor: The values of socially responsible leaders
prof. Arnold Smit, profesor na IEDC-Poslovne šole Bled in Stellenbosch poslovni šoli, Južna Afrika
Govor v angleškem jeziku
9:50 –
10:20
Osrednji govor: Progresivno podjetje – utopija ali nujnost?
prof. dr. Roberto Biloslavo, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem
10:20 –
10:50
Osrednji govor: The fight for CSR: Privatization, Pollution and Profit
Lavinia Muth, govorka, svetovalka in mentorica, Nemčija
Govor v angleškem jeziku
10:50 –
11:15
Odmor
11:15 – 12:25Okrogla miza: Družbena odgovornost – del rešitve ali del problema?
Sodelujoči:
– Bojan Ivanc. Gospodarska zbornica Slovenije
– dr. Roberto Biloslavo, Univerza na Primorskem
– Živa Kavka Gobbo, Društvo za sonaraven razvoj Focus
– Alenka Recelj Mercina, NLB
Moderator: Aleš Kranjc Kušlan, Ekvilib Inštitut
12:25 – 12:45Kratek odmor in razdelitev na delavnici
12:45 –
14:10
Interaktivna delavnica: Trajnostne prihodnosti
Marina Schmitz, IEDC – Poslovna šola Bled
12:45 – 14:10Interaktivna delavnica: Prvi koraki k progresivnemu podjetju
prof. dr. Roberto Biloslavo, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem
14:00 – 14.20Zaključek konference
14.20Kosilo

Govorci in govorke:

dr. Arnold Smit

Prof. Arnold Smit je magistriral iz poslovne etike in doktoriral iz teologije na univerzi Stellenbosch. Kot izredni docent na Stellenbosch Business School poučuje module odgovornega vodenja in poslovanja v družbi. Njegov osrednji interes je vključevanje etike, odgovornosti in trajnosti v izobraževanje na področju vodenja, razvoj vodenja in organizacijske prakse. Njegovo pisanje vključuje dela o odgovornem vodenju, trajnosti in odgovornosti podjetij, olajševanju procesov z več deležniki in duhovnosti.

Marina Schmitz

Marina Schmitz je raziskovalka in predavateljica na katedri za trajnostni razvoj na IEDC-Poslovni šoli Bled v Sloveniji ter kot strokovnjakinja za družbeno odgovornost podjetij/višja svetovalka pri podjetju Polymundo AG v Heilbronnu v Nemčiji. Izkušnje je pridobila kot predavateljica, raziskovalka in vodja projektov v Centru za napredni trajnostni menedžment (CASM) na Mednarodni poslovni šoli CBS v Kölnu.

dr. Roberto Biloslavo

Dr. Roberto Biloslavo je predavatelj in nosilec več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju Fakultete za management Univerze na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja z razvojem trajnostnih poslovnih modelov, dualnostmi v managementu in modrostjo kot vrlino za doseganje srečnosti (eudaimonia) na individualni in kolektivni ravni. Doktoriral je leta 2003 z disertacijo “Snovanje poslanstva in strateških ciljev v razsežnosti razvojne politike podjetja z uporabo mehkega ekspertnega sistema”, kot gostujoči raziskovalec in predavatelj pa je deloval tudi na številnih tujih univerzah

Aleš Kranjc Kušlan

Aleš Kranjc Kušlan je po izobrazbi filozof in sociolog, ki je izobraževanje nadaljeval na področjih poslovanja in organizacije ter coachinga. Je direktor Ekvilib inštituta, vodja in pobudnik certifikata Družini prijazno podjetje ter certifikata Družbeno odgovorno podjetje. Njegova strokovna področja so usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, sodelovanje z zaposlenimi, družbena odgovornost, človekove pravice v poslovanju, razvijanje izobraževalnih modulov in projektno vodenje. Je certificiran Jungian coach in coach medsebojnih odnosov, v zadnjem času pa se posveča razvoju sistema graditve vodstvenih kompetenc in osebnostne rasti s pomočjo integralnega coachinga in umetnosti.

Lavinia Muth

Lavinia Muth je govorka, mentorica in svetovalka na področju etičnih poslovnih praks ter socialne ter okoljske pravičnosti in ima več kot 10 let izkušenj v svetu etično usmerjenega poslovanja. Preden je leta 2022 ustanovila svoje podjetje je vodila dejavnosti na področju trajnosti v podjetju nemške blagovne znamke ARMEDANGELS, še prej pa je raziskovala področje otroškega dela v svetovni trgovini ter revidirala, svetovala in podpirala številne proizvajalce, distributerje in blagovne znamke po vsem svetu.

Bojan Ivanc

Bojan Ivanc je univerzitetni diplomiran ekonomist ter nosilec licenc CFA in CAIA, ki sta mednarodno priznani in uveljavljeni med finančniki in alternativnimi finančnimi profesionalci. Na Gospodarski zbornici je zaposlen kot vodja analitske skupine od novembra 2013. Skrbi za makroekonomske napovedi in sisteme finančnih računov gospodarskih družb. Objavlja številne članke v Bančnem Vestniku, strokovni reviji za bančništvo ter v finančnih sekcijah dnevnikov na temo ekonomije, finančnih trgov in mednarodnega bančništva

Živa Kavka Gobbo

Živa Kavka Gobbo je predsednica društva Focus. Focus, društvo za sonaraven razvoj je nevladna okoljska organizacija, ki deluje na področju podnebnih sprememb in družbene odgovornosti, Živa Kavka Gobbo pa se poleg vodenja društva ukvarja tudi s trajnostjo ter problematiko globalne odgovornosti in potrošnje.

Alenka Recelj Mercina

Mag. Alenka Recelj Mercina je vodja oddelka za trajnostni razvoj v NLB, predsednica Odbora za trajnostne finance pri Združenju bank Slovenije, članica strokovne skupine za trajnostne finance pri Evropski bančni federaciji in članica več delovnih skupin v okviru Programa Združenih narodov za okolje. V svojem skoraj 20-letnem delu v bančništvu je večino izkušenj pridobila na področju bančne strategije, razvoja produktov, upravljanja premoženja in zasebnega bančništva.

Prof. Drikus Kriek

Je nekdanji direktor Centra za razvoj vodenja in izredni profesor upravljanja človeških virov na Poslovni šoli Wits (WBS) Univerze Witwatersrand. Njegove raziskave, objave in poučevanje se osredotočajo predvsem na teambuilding in vodenje, objavljal pa je v akreditiranih akademskih revijah ter svoje raziskave predstavljal na lokalnih in mednarodnih forumih. Za leto 2006/7 je bil imenovan za raziskovalca leta pri SBL Graduate School of Business Leadership, vse njegove knjige pa so povezane s timi in timskim delovanjem. Njegov članek o afriških voditeljih sprememb je prejel nagrado za najboljši članek leta 2011 v reviji Journal of Occupational and Organizational Psychology.


Organizatorji konference: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, Ekvilib Inštitut, IEDC – Poslovna šola Bled, Inštitut WISE