MDOS in IRDO podpisali sporazum o sodelovanju

MDOS in IRDO podpisali sporazum o sodelovanju

MDOS in Inštitut za razvoj družbene odgovornosti IRDO sta podpisala Dogovor o sodelovanju za partnersko povezovanje na družbeno odgovornih projektih. V obeh organizacijah smo namreč ugotovili, da imamo veliko skupnih točk in podobnih ciljev, zato je smiselno, da se partnersko povezujemo na projektih, kjer partnersko sodelovanje prinaša optimalne sinergijske učinke. Obenem se strinjamo, da ob tem k sodelovanju povabimo čim več ostalih akterjev na področju družbene odgovornosti v Sloveniji in EU.