MDOS postala partnerska organizacija CSR Europe za Slovenijo

MDOS postala partnerska organizacija CSR Europe za Slovenijo

Upravni odbor CSR Europe je na svoji seji v petek 16.12.2011 potrdil prijavo članstva Mreže za družbeno odgovornost Slovenije v CSR Europe kot nacionalne partnerske organizacije za Slovenijo. S tem je Mreža DOS postala enakopraven partner in član evropske družine za družbeno odgovornost. Za MDOS to pomeni odlično priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj v evropskem prostoru in obenem priložnost za razvijanje partnerstev in dialoga z nosilci oblasti v Sloveniji ( in EU) ter ostalimi deležniki za večji poudarek na družbeni odgovornosti v gospodarskem in družbenem razvoju.