Moč 786 dreves na naši strehi

Priprava prispevka: T-2

Naj vas ne skrbi, nismo sadili dreves na našo streho, za njih bomo poiskali primernejši prostor. Smo pa te dni na strehi poslovne stavbe Verovškova postavili sončno elektrarno. Premik k zeleni energiji je ena ključnih usmeritev na poti transformacije podjetja v trajnostno poslovanje. Prispevek k okolju, ki smo ga z uvedbo lastne sončne elektrarne ustvarili, pa je enak, kot da bi zasadili letno 786 dreves.

Odgovornost do okolja je odgovornost do nas samih

»V T-2 smo se zavezali, da bomo v naslednjih letih prešli na uporabo trajnostnih oblik energentov. Velik prispevek k temu cilju bodo doprinesle sončne elektrarne, ki jih bomo postopoma vgrajevali  na naše poslovne stavbe,« poudarja Jure Valjavec, predsednik poslovodstva družbe. »S tem bomo pomembno pripomogli k nižjemu ogljičnemu odtisu našega poslovanja, kar smo tudi zapisali kot zavezo T-2 v naši strategiji. S sončnimi elektrarnami prehajamo na bolj vzdržen model oskrbe z elektriko, kar prinaša prednosti tako za nas, saj so stroški električne energije na ta način bistveno bolj obvladljivi, kot tudi  za okolje, saj je sončna energija okolju prijaznejša.«

Več zelene energije

Elektrarna na strehi poslovne stavbe Verovškova je primer maksimalnega izkoristka prostora, ki ga lahko namenimo pridobivanju sončne energije. Nanjo smo postavili kar 159 panelov, moč posameznega pa lahko seže tudi do 410 W, kar praktično pomeni, da lahko ob maksimalnemu izkoristku ustvarimo tudi do 65,19 kW. Ocenjujemo, da bo lahko letna proizvodnja elektrarne 67,35 MWh, kar dejansko lahko prinese za 17,11 ton emisij CO₂ manj, kot pa smo jih doslej ustvarili v enem letu. Če prevedemo to v drevesa, bi bil ekvivalent temu doprinosu zasaditev 786 dreves na leto.

Elektrika tudi za oskrbovanje voznega parka

Proizvedena elektrika bo prvenstveno namenjena oskrbovanju poslovne stavbe Verovškova 64a, poleg tega pa bo del proizvedene energije usmerjen tudi v polnilnice za vozila, ki jih ima stavba postavljene pred vhodom, po novem pa tudi v garažnih prostorih.

burst

V T-2 vse več vozil na električni pogon

Skupaj z našo družbo GreenGo se usmerjamo v uporabo električnih vozil. Z voznim parkom GreenGo smo že v preteklih letih nadomestili del vozil, ki jih uporabljamo zaposleni v službene namene. Tudi v letošnjem letu smo v naš vozni park vključili nekaj novih električnih avtomobilov, polnilnice pa namenjamo seveda tudi e-kolesom in e-skirojem. Veseli nas tudi, da se za nakup e-vozil odloča vse več naših zaposlenih. In prav njim je namenjen del garaže, ki je po novem opremljena s polnilnicami za električne avtomobile.