O mreži


Mreža za družbeno odgovornost Slovenije je stičišče podjetij in drugih organizacij, katerih skupni namen je promocija družbene odgovornosti, tako znotraj svojih podjetij in organizacij, kot v širšem družbenem prostoru. Ključne dejavnosti mreže so izmenjava znanja, uvajanje novosti in dobrih praks s področja družbene odgovornosti, ter osveščanje o prednostih, ki jih ta način delovanja prinaša, tako na nivoju posameznika, podjetja/organizacije kot celotne družbe.

Poslanstvo

Poslanstvo Mreže za družbeno odgovornost Slovenije je promocija družbene odgovornosti ter povezava podjetij in drugih organizacij, ki stremijo k vključevanju družbene odgovornosti v svoje delovanje. Družbeno odgovornost razumemo kot skrb za družbo in naravno okolje skozi transparentno in etično delovanje.

Vizija

Mreža za družbeno odgovornost bo postala osrednje stičišče podjetij in drugih organizacij za izmenjavo znanj, informacij in dobrih praks na področju družbene odgovornosti. Mreža bo kompetenčni center za pomoč pri uvajanju in upravljanju družbene odgovornosti podjetij in drugih organizacij ter pooblaščen sogovornik javnim institucijam v Sloveniji, EU ter izven EU pri promociji in uvajanju družbene odgovornosti.

Dejavnost

Dejavnost Mreže za družbeno odgovornost temelji na informiranju in osveščanju o pomenu družbene odgovornosti, o pomenu vključevanja družbeno odgovornih strategij v delovanje podjetij in ostalih organizacij, o pozitivnih vplivih tega vključevanja in o dobrih praksah družbeno odgovornega delovanja.

Dejavnosti Mreže za družbeno odgovornost so osnovane na sodelovanju članov mreže na projektih, ki so usmerjeni k družbeno odgovornemu ravnanju. Člani mreže sodelujejo pri aktivnostih v okviru mreže, lahko pa predlagajo svoje aktivnosti v skladu z načeli delovanja mreže za družbeno odgovornost.

Glavni sklopi dejavnosti Mreže za družbeno odgovornost so:

 • informiranje članstva o temah, povezanih z družbeno odgovornostjo
 • izmenjava in prenosi dobrih praks na nacionalnem in mednarodnem nivoju
 • izobraževanje in strokovno usposabljanje članic mreže
 • zagovorništvo družbene odgovornosti pri javnih institucijah v Sloveniji in EU
 • promocija in razširjanje koncepta družbene odgovornosti v poslovni in splošni javnosti
 • svetovanje pri uvajanju koncepta družbene odgovornosti v delovanje članic (predvsem na implementaciji IS0 26000 – smernice za družbeno odgovornost)

Člani so zavezani k medsebojnemu sodelovanju, odprtemu odnosu in spoštovanju. Z ostalimi član delijo informacije, sprejemajo odgovornost za skupno delo in podpirajo posamične člane v njihovem aktivnem delovanju, kadar gre za promocijo družbeno odgovornega delovanja.

Organiziranost

Upravni odbor

 • Luka Pušnik, Zavarovalnica Triglav d.d.
 • Jasmina Černela, AJM okna-vrata-senčila d.o.o.
 • Alenka Gačanovič, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
 • Eva Činkole Kristan, Borzen d.o.o.
 • Aleš Kranjc Kušlan, Ekvilib Inštitut
 • Gregor Lednik, Zavarovalnica Maribor d.d.

Strokovni odbor

 • Polona Škrbec, Zavarovalnica Triglav d.d.
 • Dušica Ahec, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
 • Lucija Škerlj, Zavarovalnica Maribor d.d.
 • Urša Golob, Fakulteta za družbene vede Ljubljana
 • Aleksandar Kešeljević, Ekonomska fakulteta Ljubljana
 • Roberto Biloslavo, Fakulteta za management  Koper

Sekretariat

 • Lucija Glavič, Ekvilib Inštitut
  (lucija@ekvilib.org)
 • Gašper Zakrajšek, Ekvilib Inštitut

Ustanovni dokument Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Za ogled Ustanovnega dokumenta kliknite tukaj.