ODZIV EKVILIB INŠTITUTA NA NEUKREPANJE MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO V PRIMERU KRŠITVE DELAVSKIH PRAVIC VOZNIKOV

ODZIV EKVILIB INŠTITUTA NA NEUKREPANJE MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO V PRIMERU KRŠITVE DELAVSKIH PRAVIC VOZNIKOV

28.1.2019 je bil na spletnem portalu RTV Slovenija objavljen članek z naslovom Ministrstvo o voznikih avtobusov: Obsojamo kršitev delavskih pravic, a ukrepali ne bomo, saj je sistem dober. Članek govori o odzivu Ministrstva za infrastrukturo na kršitve delavskih pravic s strani koncesionarjev, konkretno  s strani podjetja Arriva. Ministrstvo sicer obsoja kršitve delavskih pravic, a meni, da bi bilo kakršnokoli sankcioniranje avtoprevoznika v neskladju z zakonodajo, prav tako bi bilo to v nasprotju z interesom javnosti, saj bi bila ogrožena pravica do javnega prevoza. Prav tako Ministrstvo navaja, da bi »vmešavanje v delovna razmerja med koncesionarjem in njegovimi zaposlenimi lahko pomenilo kršitev svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave RS«.

Ekvilib Inštitut obsoja neukrepanje in predvsem nerazumevanje koncepta družbene odgovornosti s strani Ministrstva za infrastrukturo v primeru kršitve delavskih pravic voznikov avtobusov. Takšno ravnanje ministrstva je v nasprotju s številnimi načeli in dokumenti, ki jih Republika Slovenija sprejela in jih podpira. Družbena odgovornost se namreč ne konča pred vrati organizacije, temveč je ta odgovorna za svoje celotno vplivno območje.

RS je v lanskem letu potrdila Nacionalni akcijski načrt Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, prav tako pa preko sistema javnih naročil podpira uveljavljanje socialnih vidikov pri izbiri ponudnikov, s katerimi država vstopa v pogodbena razmerja.

Celoten odziv najdete tukaj