Podjetje Kostak in družbeno odgovorne novice (Junij 2021)

PRISPEVKI PODJETJA KOSTAK ZA NOVIČNIK MREŽE ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST – ZA JUNIJ 2021

Družbe Skupine Kostak prejele pristopni certifikat Družbeno odgovornega delodajalca

V pričetku junija 2021 je družba Kostak prejela pristopni krovni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (v nadaljevanju DOD) skupaj z odvisnimi družbami HPG Brežice, Gitri, Kostak GIP in ePosavje MEDIA.

Certifikat DOD temelji na načelih in bistvenih vsebinah standarda ISO 26000 ter bo vključen v integrirani sistem vodenja družbe Kostak, ki sicer že zajema sistem vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter upravljanja z energijo.

 Certifikat DOD pokriva štiri področja, ki so trenutno še posebej aktualna:

  1. usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
  2. varnost in zdravje pri delu,
  3. izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj,
  4. medgeneracijsko sodelovanje.

Pridobitev pristopnega certifikata DOD družbam veliko pomeni, saj s tem povečujemo ugled in širimo prepoznavnost podjetij v skupnosti, krepimo tržno vrednost Skupine Kostak in prispevamo k večji družbeno odgovorni vlogi, trajnostnemu razvoju ter podpori pri preoblikovanju v okoljsko nevtralno gospodarstvo in zdravi konkurenčnosti na trgu.

Namen in cilj projekta DOD je še izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v družbi in Skupini Kostak v odnosu do zaposlenih, okolja in skupnosti. S sprejetimi ukrepi, ki jih bomo implementirali v projektu, prinašajo okrepitev zadovoljstva zaposlenih in izboljšanje pogojev dela, lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, kar že dokazujemo s prejetim certifikatom Družini prijazno podjetje, boljšo organizacijsko kulturo in klimo, lojalnost zaposlenih družbi, večjo odgovornost in motiviranost za delo ter učinkovitost, boljše sodelovanje in povezovanje med različnimi generacijami zaposlenih, krepitev varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja z vplivi na zmanjšanje bolniških odsotnosti.

Z izvajanjem ukrepov na področju varovanja okolja želimo prispevati k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje z aktivnostmi varčevanja z energijo, odgovornejšemu odnosu do vseh naravnih virov, krepitvi načel krožnega gospodarstva za ponovno uporabo zavrženih izdelkov, ki so še uporabni, izvajanju ozaveščevalne politike za širšo javnost v smeri varovanja okolja, doslednejšemu ločevanja odpadkov in ohranjanju virov pitne vode.

V lokalni skupnosti že sodelujemo z različnimi ustanovami in organizacijami, dobavitelji in ostalimi poslovnimi partnerji ter občani, svojo vlogo pa bomo še okrepili, kar vidimo kot ključno točko za utrditev dobrih odnosov, medsebojnega razumevanja ter sodelovanja na področju družbene odgovornosti in okoljskih tematik z namenom pozitivnega vplivanja in podpore razvoju skupnosti. S svojo poslovno prakso tako želimo prispevati k večji splošni blaginji v okolju, kjer poslujemo.

»Zavezo Skupine Kostak k družbeni odgovornosti bomo vztrajno ohranjali, saj je prav trajnostni razvoj tisti, ki omogoča dolgoročno stabilnost in vzdržnost našega poslovnega modela ter boljše operativno delovanje vseh organizacijskih sistemov v Skupini Kostak«, še izpostavlja predsednik uprave družbe Kostak, d. d., Miljenko Muha. 

Nosilec projekta je Inštitut Ekvilib skupaj s projektnimi partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in poteka preko izvajalca razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Reportaža s 3. etape kolesarske Dirke po Sloveniji

V družbi Kostak smo zadovoljni in ponosni, da smo lahko pomagali pri izvedbi tako velikega in odmevnega dogodka kot je mednarodna kolesarska dirka s tekmovalci najvišjega kova. Pri organizaciji dirke smo pomagali tako operativno – s pripravo občinskih cest in ciljnega prizorišča na Trgu Matije Gubca kot tudi z donacijsko podporo. Tekmovanje je uspelo, po športni in organizacijski plati ter pripomoglo k prepoznavnosti našega kraja, regije in države širom sveta.

V uredništvu ePosavja Media so v petek, 11. junija, aktivno spremljali 3. etapo kolesarske Dirke po Sloveniji, ki je potekala v naših krajih. V prispevku na spodnji povezavi so ujeli živahno dogajanje ob trasi od štarta do cilja. Ogledate si jo lahko tukaj.


Otvoritev Salona pohištva iz ponovne uporabe

V sodelovanju z našo družbo Kostak so v Zavodu Knof razvili skupen model povečanja ponovne uporabe pohištva. Tako je nastal projekt Salon pohištva iz ponovne uporabe oziroma »pohištva s karakterjem«. Salon so v sredo, 2. 6., slavnostno otvorili župan Občine Krško mag. Miran Stanko, direktorica Zavoda Knof Mojca Žganec Metelko in direktor Sektorja Komunale v družbi Kostak Jože Leskovar.  

V družbi Kostak poskrbimo, da še uporabne kose kakovostnega pohištva in druge uporabne predmete v sklopu odvoza kosovnih odpadkov zberemo posebej in jih dostavimo na Zavod Knof, kjer pohištvo očistijo, obnovijo ali ‘apciklirajo’, torej še nadgradijo. V salonu, ki se nahaja v prvem nadstropju trgovskega centra »Šoping« (CKŽ 132a) v Krškem, v lepši podobi čaka na nove lastnike. Nudijo tudi popravilo in obnovo pohištva, kar vse prispeva k podaljševanju življenjske dobe izdelkov ter hkrati osvešča potrošnike o pomenu krožnega gospodarstva in trajnosti.

Direktor Sektorja komunale Jože Leskovar se je zahvalil Zavodu KNOF za partnerstvo in Občini Krško za podporo pri projektu. Kot je poudaril, je ponovna uporaba sestavni del sistema ravnanja z odpadki. »Podjetje Kostak se na terenu trudi, da naredi največ, kar zmoremo, drugi del so občani, ki se morajo držati nekega reda. V občinah Krško in Kostanjevica na Krki iz gospodinjstev zberemo že več kot 70 % odpadkov ločeno, skupaj z industrijo pa 67 %, tako da smo v lanskem letu iz obeh občin odložili le 160 ton odpadkov, vse ostalo smo bodisi snovno bodisi energetsko predelali, tako da dosegamo ene najboljših rezultatov v Sloveniji. Ta salon dopolnjuje ta sistem in upam, da bomo še dolgo sodelovali,« je dejal in izrazil upanje, da bi ta koncept dobro zaživel. Odprtje salona je pozdravil tudi župan Občine Krško mag. Miran Stanko in pri tem poudaril, da v današnjem času ljudje porabimo preveč resursov, pogosto le za enkratno uporabo.

Direktorica Mojca Žganec Metelko je ob otvoritvi povedala, da predmete poleg kosovnega odpada iz sistema Kostaka, pridobivajo tudi direktno od fizičnih oseb, pa tudi iz odkupov vrednejših, dizajnerskih kosov pohištva po Sloveniji. Kupci se lahko oglasijo v salonu vsak delovnik med 7. in 17. uro, ob sobotah med 9. in 13. uro, izbrano pohištvo Collection KNOF pa lahko najdejo tudi na spletni strani collection.knof.si​​​​​​​. 

Svečani dogodek je z glasbo popestril duet Mary Jane, prikazan pa je bil tudi  postopek obnove pohištva iz ponovne uporabe. Župan Občine Krško mag. Miran Stanko, direktor Sektorja komunale Jože Leskovar in Mojca Žganec Metelko so ga simbolično odprli z vijačenjem rabljenega stola. 

​​​​​​​


Na Blejskem vodnem festivalu prejeli nagrado za inovacijo

V sklopu Blejskega vodnega festivala, ki je potekal 10. in 11. junija 2021, so podelili pet mednarodnih nagrad Odgovorno do vode za vodne inovacije. Družba Kostak je prejela nagrado v kategoriji Korporativno – veliko podjetja zaprojekt Mala čistilna naprava s filtrirnim medijem, ki predstavlja učinkovito tehnologijo za čiščenje odpade vode v gospodinjstvu. Sama naprava se nahaja pod zemljo in kombinira procese kot so sedimentacija, filtracija in kapljanje. Glavni proces temelji na bio-filmu, ki raste pritrjen na nosilni medij (gramoz različnih granulacij v filtracijskem mediju). Zaradi ohranjanja hranil kot sta dušik in fosfor v vodi lahko gospodinjstva v nadaljevanju to vodo uporabijo za namakanje.

​​​​​​​Blejski vodni festival, ki je potekal v so-organizaciji Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, je letos v partnerstvu z vladnimi ministrstvi in organi ter mednarodnimi organizacijami iz devetih držav že petič podelil nagrade za najbolj inovativne projekte na področju ohranjanja kakovosti vode, trajnosti in ohranjanja vodnih virov. Mednarodna žirija je pregledala in ocenila dvanajst prijavljenih projektov iz sedmih držav (Slovenija, Bolgarija, Poljska, Monako, Nemčija, Izrael in Finska) ter nagradila pet najboljših v posamičnih kategorijah. 

Ekipi, ki je pod vodstvom Sabine Senica izvajala projekt in pripravljala dokumentacijo za prijavo, iskrene čestitke za nagrado. Projekt je v lanskem letu že prejel nagrado za inovacijo GZS območne enote Posavje in nagrado časnika Finance. 


Obisk našega Centra za ravnanje z odpadki: “Danes tu ne ostane niti ena vrečka”

Zaposleni v Skupini Kostak delamo na zelo različnih področjih in številnih lokacijah. V sodelovanju z ePosavje Media smo pripravili prispevek o obdelavi odpadkov na našem Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, ki si ga lahko ogledate tukaj.

V letu 2019 je vsak prebivalec v povprečju proizvedel 509 kilogramov komunalnih odpadkov, kar je 14 kilogramov več kot leto prej. Zaposleni iz sortiranega centra sporočajo, da danes tam po vseh korakih proizvodnega procesa od odpadkov ne ostane niti ena vrečka.

Direktorica Sektorja za ravnanje s surovinami v družbi Kostak, d. d., Jožica Stegne pravi, da je trenutno njihov delež recikliranja nekje še pod 50 odstotkov. “Glede na zadnjo uredbo o embalaži in odpadni embalaži nas do leta 2025 čaka kar ambiciozen cilj. Morali se bomo približati 65-odstotni stopnji recikliranja.”

Drugi del mešanih in ostalih trdih komunalnih odpadkov mehansko obdelamo in opravimo biološko stabilizacijo. Nadaljnji postopek obdelave teh odpadkov poteka v obratu za proizvodnjo alternativnih goriv, ki se uporabljajo za nadaljnjo energetsko izrabo v industriji.