POVEZOVALNI BRUNCH: V sodelovanju za bolj trajnostni jutri (povezovanje podjetij in organizacij/civilne družbe)

POVEZOVALNI BRUNCH: V sodelovanju za bolj trajnostni jutri

(povezovanje podjetij in organizacij/civilne družbe)

Datum: 28.11.2018
Lokacija: Kucha,  Mašera – Spasićeva ulica 8, 1000 Ljubljana.
Organizator: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije; Soorganizator: CNVOS (krovna mreža nevladnih organizacij)

Prijava! 

 

Mreža za družbeno odgovornost in CNVOS pripravljata povezovalni brunch “V sodelovanju za bolj trajnostni jutri”, na katerem bodo nevladne organizacije in podjetja iz vse Slovenije dobila priložnost, da se povežejo in ustvarijo skupno zgodbo o uspehu. Dogodek organizirata v okviru doseganja ciljev Agende 2030 o trajnostnem razvoju, ki jih je sprejel OZN leta 2015. Agenda med drugim v ospredje postavlja tudi nujnost povezovanja vlade, gospodarstva in civilne družbe, saj lahko zastavljene cilje dosežemo le s sodelovanjem.

Na dogodku boste imeli priložnost:

 • spoznati različne neprofitne organizacije, ki delujejo na različnih vsebinskih vprašanjih in izzivih današnje družbe
 • se povezati in vzpostaviti partnerstva
 • slišati dobre prakse povezovanja
 • ter skupaj iskati inovativne rešitve za naslavljanje družbenih in okoljskih vprašanj.

PROGRAM

9:00 – 9:30  Registracija udeležencev in kava

9:30 – 9:50 Uvodni pozdravi

Udeležence bodo pozdravili:

 • Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib inštituta, ki bo predstavil koncept Dni družbene odgovornosti in Mrežo za družbeno odgovornost,
 • Timotej Vitez (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko),
 • Špela Grohar z inštituta SURF za oblikovanje odgovorne prehrambene kulture, ki nas bo pobliže seznanila z družbeno-odgovornim projektom Kucha (izg. kuča).

9:50 –  10:45 Predstavitev dobrih praks: od sponzorstev in donacij do skupnih projektov

10.45-11.00  Odmor za hitre zmenke ob skodelici kave


11.00-11.45 Zakaj sodelovati?

Moderiran pogovor z:

 •  Albin Keuc (direktor platforme SLOGA),
 • Aleš Ugovšek (Gospodarska zbornica Slovenije),
 • Timotej Vitez (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) in
 • Veronika Vodlan  (Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS).

Pogovor bo moderirala Anja Šerc (BB Consulting d.o.o.).


11.45-12.45 Tržnica nevladniških zgodb

Predstavitev osmih nevladniških zgodb, ki iščejo svojo drugo polovico

12.45-13.00 Zaključek konference in brunch    

Na dogodek so vabljene osebe odgovorne za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj v podjetjih, osebe odgovorne za odnose z mediji in marketing, osebe, ki pokrivajo področje inovativnosti in razvoja ter seveda vsi, ki jih ta tematika zanima.

 

Z dogodkom želimo prispevati k cilju trajnostnega razvoja 17 – OKREPITI NAČINE IN SREDSTVA ZA IZVAJANJE CILJEV TER OŽIVITI GLOBALNO PARTNERSTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ. Znotraj tega cilja želimo prispevati k točki Večstranska partnerstva (17.16 Okrepiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj in ga dopolniti z večstranskimi partnerstvi, ki pridobivajo in izmenjavajo znanje, izkušnje, tehnologijo in finančna sredstva v podporo doseganju ciljev trajnostnega razvoja v vseh državah, zlasti v državah v razvoju in 17.17 Spodbujati in pospeševati učinkovita javna in javno-zasebna partnerstva ter partnerstva s civilno družbo na podlagi izkušenj in strategij za njihovo financiranje).

Vabljeni!

Več o dogodku!