Povezovanje kulture in gospodarstva

Društvo Asociacija in Mreža za družbeno odgovornost Slovenije (MDOS) vas vabita na spletni dogodek, ki se bo osredotočil na priložnosti in učinke povezovanja dveh različnih sektorjev, kulture in gospodarstva. Predstavili vam bomo daljnosežne učinke in primere povezovanja teh dveh sektorjev, saj ima takšno povezovanje dokazano pozitivne učinke in je eden izmed načinov izboljšanja pomena kulture. Predvsem pa stremi k spodbujanju in ustvarjanju pogojev za doseganje družbenih sprememb.

Certifikat kulturno podjetje je eden izmed dobrih primerov takšne prakse. Osnovan je bil zavoljo izboljšanja lastnega delovanja, kot v podporo vzpostavitvi družbe, ki temelji na ciljih in vrednotah kulture, na spodbujanju ustvarjalnosti in s tem inovativnosti, razumevanju in vrednotenju družbenega razvoja. Več o vsebini in učinkih certifikata vam bo predstavila mag. Urška Jež.
V pogovoru bodo sodelovali tudi tisti, ki so že bili vključeni v začetno izvedbo projekta, ter raziskali vsebine, njihove cilje, predvsem pa rezultate in vtise na delovno okolje ter  zaposlene. Ob koncu se nam bodo pridružile nevladne organizacije v kulturi in posamezniki_ce, ki ponujajo svoje vsebine. Lahko boste dobili vpogled v raznolikost vsebin, ki lahko nedvomno prispevajo h kakovostnemu razvoju družbe.

Kdaj? 22. februarja 2022 (10:00 – 12:00)

Kje? Preko spletne platforme Zoom (povezavo prejmete po prijavi)

Prijava: kliknite tukaj

Srečanje je namenjeno podjetjem, nevladnim organizacijam, samozaposlenim v kulturi ter drugim zainteresiranim, ki jih zanima, kakšni so načini in učinki povezovanja kulture in gospodarstva.

Program dogodka:

10:00 – Uvodni pozdravi

Maruša Babnik, MDOS
Anja Prislan, E-Zavod
Miha Satler, Društvo Asociacija

10:10 – Učinki in dobre prakse povezovanja gospodarstva in kulture
Mag. Urška Jež, Društvo Asociacija, Mesto žensk

10:30 – Certifikat kulturno podjetje – vzorčni primer dobre prakse medsektorskega povezovanja
Mag. Urška Jež, Društvo Asociacija, Mesto žensk

Izmenjava izkušenj ‘kulturnega podjetja’
Predstavitev izkušenj in vplivov medsektorskega povezovanja podjetji, ki so bila vključena v izvajanje projekta.

11:00 – Kaj kultura lahko ponuja?
V mrežo Certifikata kulturno podjetje je vključenih več organizacij in posameznikov_ic, ki že ponujajo svoje storitve. Spoznajte široko paleto nabora, ki nam ga ponuja raznoliko področje kulture pri nas in kako lahko ta okrepi povezovanje sektorjev.

Povežimo se in skupaj ustvarimo boljši jutri.

Za morebitne dodatne informacije smo na voljo na email: miha.satler@asociacija.si ali info@asociacija.si.

Vljudno vabljeni!