Društvo Svetovalni svet

Društvo Svetovalni svet je član mreže od 2021.

———————

Smo društvo Svetovalni svet, nevladna humanitarna organizacija, ki nudi pomoč osebam, ki trpijo zaradi motenj hranjenja in njihovim bližnjim. Kot nevladna organizacija delujemo neprofitno. Naše aktivnosti so na voljo mladostnikom in odraslim, pri čemer se trudimo, da so tako logistično, kot časovno in finančno dostopne prav vsem, ki potrebujejo pomoč. Pri svojem delu sledimo načelom družbene odgovornosti in z aktivnostmi izboljšujemo kakovost življenja posameznikov ter skrbimo za obveščenost splošne javnosti o problematiki motenj hranjenja.

Osebe z motnjami hranjenja so pogosto na videz popolne, stremijo k poklicnim in študijskim uspehom, a slej ko prej se jim to sesuje. Zaradi psihičnih težav in posledic težje vstopajo na trg dela.

Naša glavna dejavnost so individualna svetovanja, poleg tega organiziramo tudi skupine, kjer se srečujejo osebe, ki imajo podobne težave ter na ta način delijo pozitivne izkušnje pri soočanju z motnjo hranjenja in pri okrevanju. Sodelujemo tudi s strokovno javnostjo in z mediji, preko katerih splošno javnost opozarjamo na problematiko motenj hranjenja, ki je v naši družbi močno prisotna. Prav tako so v naši družbi še vedno prisotni določeni miti o motnjah hranjenja, ki ne držijo. Takšni so na primer mit, da so motnje hranjenja predvsem bolezen žensk, višjih slojev in bolj izobraženih. Prizadevamo si, da mite pojasnjujemo in da skrbimo za destigmatizacijo oseb z motnjami hranjenja. Motnje hranjenja so bolezen moških in žensk, vseh socialnih slojev in razredov. Prav zato je pomembno, da je pomoč na tem področju široko dostopna.  V društvu imamo tri zaposlene sodelavce in ekipo prostovoljcev, ki pomembno prispeva k izvajanju aktivnosti našega društva. Prostovoljci so pomemben del organizacije in njihovo znanje, energija in čas so neprecenljivi.

Družbena odgovornost našega društva se kaže v humanitarni pomoči vsem, ki trpijo zaradi motenj hranjenja. Čakalne dobe so v zdravstvenem sistemu za te osebe izjemno dolge, običajno je čakalna doba za sprejem na oddelke bolnišnic od pol leta do enega leta. V tem času se motnja hranjenja lahko drastično poslabša. Pri nas lahko vsak pride na vrsto v nekaj dneh, le dogovoriti se mora za termin. Prispevek, ki ga ob tem plača društvu, je minimalen in več kot polovico nižji od povprečne cene ure psihoterapije pri zasebnikih. Nemalokrat je naša pomoč tudi v obveščanju, kam se lahko nekdo obrne po pomoč na svojem koncu Slovenije ali npr. kako priti do bolnišnične pomoči.

Čas epidemije je pomembno zaznamoval naše delo, saj aktivnosti v živo niso bile vseskozi mogoče. Ves ta čas smo skrbeli, da so naši uporabniki dobili pomoč. Svetovanja smo organizirali preko ZOOM-a in dežurnega telefona, e-pošte in foruma. Ta izkušnja je bila za nas zelo pomembna, saj smo se naučili, da svoje dejavnosti lahko prilagodimo in jih izvajamo na daljavo takrat, ko srečanja v živo niso možna. To našemu delu daje dodatno fleksibilnost in uporabnikom marsikdaj olajša dostop do pomoči, v primerih, ko se srečanj v živo ne morejo udeležiti.

Družbeno odgovornost vključujemo tudi v druga področja delovanja. Smo odgovorni pri porabi energije, papirja in skrbimo, da službene poti opravljamo racionalno, kadar je to potrebno.  Stroški, ki jih ustvarjamo, so minimalni.

Verjamemo, da kot organizacija na svojem področju pomembno prispevamo k dvigu družbene odgovornosti na področju duševnega zdravja, tako z nudenjem pomoči, kot z obveščanjem splošne javnosti in z destigmatizacijo ranljive skupine ljudi – oseb z motnjami hranjenja. Da bi razširili mrežo partnerjev, smo postali člani Mreže za družbeno odgovornost Slovenije.

K sodelovanju vabimo vse, ki bi z nami želeli ustvariti kak nov projekt. Odprti smo za nove ideje. Prva stvar, ki bi jo radi realizirali, pa je reševanje problematike ostankov hrane, ki ostaja v gostilnah in restavracijah. Želeli bi najti partnerja, ki bi nam ponudil finančno podporo pri razvoju aplikacije, v kateri bi zajeli vse gostinske objekte, ki strežejo hrano in se soočajo s problemom, da hrana (predvsem v poznih urah) ostaja. Preko aplikacije bi gostinci ponujali obroke iz ostankov hrane, ki bi jih lahko potrošniki naročili po nižji ceni. Na takšno aplikacijo smo naleteli v tujini in bi jo radi prenesli tudi v Slovenijo. Vsa podjetja, ki so zainteresirana za sodelovanje, vabimo, da nam pišejo na info@svetovalni-svet.si. Veseli bomo vaše pomoči, ki bi jo potrebovali v obliki finančnih sredstev za razvoj aplikacije ali pa v obliki znanja strokovnjakov za razvoj aplikacij.

—————————-

Vizitka:

Društvo Svetovalni svet
Spletna stran: http://svetovalni-svet.si