Ekvilib Inštitut, zavod

Ekvilib Inštitut je neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področjih družbene odgovornosti, človekovih pravic in razvojnega sodelovanja. Prizadevajo si za družbeno odgovorno delovanje vseh akterjev družbe, s posebnim poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij ter družbeno odgovornemu upravljanju s človeškimi viri. So nosilci postopka certificiranja Družini prijazno podjetje ter ustanovitelji MDOS.

Na področju družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja vrsto let spremljajo in analizirajo politike in prakse poslovanja podjetij ter drugih akterjev na okoljskih, družbenih ter drugih področjih, kot je odgovornost do zaposlenih in ostalih pomembnih deležnikov. Podpirajo prakse, ki krepijo pozitivne odnose med različnimi akterji in prispevajo k njihovi družbeni odgovornosti ter višji ravni uresničevanja človekovih pravic vseh ljudi skozi družbeno odgovorno delovanje. S pridobljenim znanjem in povezovanjem stroke ter podjetij želijo podjetjem z različnimi storitvami pomagati pri celovitem upravljanju z družbeno odgovornimi aktivnostmi ter pri prepoznavanju nevarnosti in priložnosti, ki so marsikdaj spregledane s strani konvencionalnih poslovnih praks.

 

Vizitka:

Ekvilib Inštitut, Zavod
Spletna stran: http://ekvilib.org
Facebook stran: https://www.facebook.com/ekvilib.institut/
Twitter stran: twitter.com/ekvilibinstitut

Kontaktna oseba: Lucija Glavič, strokovna sodelavka