IOLAR d.o.o.

Iolar je vodilno prevajalsko podjetje v jugovzhodni Evropi, ki strankam zagotavlja storitve prevajanja (zahtevne) dokumentacije, lokalizacijo programske opreme, svetovanje, testiranje, vodenje projektov in digitalni marketing. Podjetje je specializirano tudi za uvajanje rešitev računalniško podprtega prevajanja. Ustanovljeno je bilo leta 1998 ter zaposluje 40 visokoizobraženih jezikoslovcev in inženirjev. Sedež ima v Ljubljani, podružnico v Mariboru ter hčerinska podjetja v Celovcu, Zagrebu in Beogradu.

Danes ima podjetje največ zaposlenih strokovnjakov na področju prevajanja in lokalizacije programske opreme v državah jugovzhodne Evrope. Zaupajo mu največji svetovni založniki programske opreme, podjetja iz različnih panog ter državne in evropske institucije, saj delo v podjetju v celoti poteka v urejenem okolju z vpeljanimi postopki za nadziranje, spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Podjetje in zaposleni imajo dolgoletne izkušnje s področja prevajanja, lokalizacije programske opreme, sodno overjenih prevodov in zagotavljanja kakovosti ter z uvajanjem novih jezikovnih tehnologij in optimizacijo prevajalskih procesov. Pri delu uporabljajo najnaprednejša strojna in programska orodja za prevajanje, obdelavo besedilnih podatkov in temeljito preskušanje lokaliziranih izdelkov. S certificiranjem za standard ISO 17100, ki je specifičen za prevajalsko panogo, Iolar zagotavlja naročnikom, da bodo prevajalske storitve izvedene kakovostno in v skladu s predpisi.

Leta 2010 je podjetje prejelo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v manjšem nihanju delovne prisotnosti, deležu bolniških odsotnosti, deležu nege, številu nezgod ipd. ter večjem zadovoljstvu, motivaciji in pripadnosti zaposlenih. Leta 2014 je podjetje IOLAR osnovni certifikat Družini prijazno podjetje nadgradilo s polnim certifikatom.

Leta 2011 je podjetje Iolar skupaj z devetnajstimi slovenskimi podjetji soustanovilo Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije, saj družbeno odgovorno poslovanje ugodno vpliva na razvoj podjetja, zagotavlja večjo motivacijo, stalnost zaposlenih in ugled podjetja v družbi ter ga loči od konkurenčnih podjetij, spodbuja zelene in etične naložbe, usklajuje interese lastnikov podjetja z interesi širše skupnosti in privablja etično odgovorne stranke. Poleg tega je podjetje tudi član drugih domačih in mednarodnih strokovnih združenj.

 

Vizitka:
IOLAR d.o.o.
Spletna stran: http://www.iolar.com
Facebook stran: https://www.facebook.com/iolardoo
Twitter stran: https://twitter.com/IOLAR_lsp
LinkedIN stran: https://www.linkedin.com/company/iolar-d.o.o./

Kontaktna osebaBorut Rismal