JAVNE SLUŽBE PTUJ, D.O.O.

Družbo Javne službe Ptuj je ustanovila Mestna občina Ptuj z namenom vzpostavitve transparentnega ter kakovostnejšega in učinkovitejšega načina izvajanja njenih javnih nalog. Osnovni namen delovanja družbe je predvsem izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb, ki jih mora na svojem območju zagotoviti lokalna skupnost, vendar se je novoustanovljeno družbo hitro prepoznalo kot subjekt, ki lahko kvalitetno, stroškovno učinkovito in zanesljivo izvaja tudi vse ostale aktivnosti, ki se izvajajo v javnem interesu oziroma interesu občank in občanov. V družbi je trenutno 150 zaposlenih na 11 različnih dejavnostih, ki delujejo v skrbi za dvig kvalitete bivanja občanov Mestne občine Ptuj.

 

Družbena odgovornost je ena izmed temeljnih vrednot Javnih služb Ptuj. Kaže se v odnosu do narave in okolja, do uporabnikov naših storitev, zaposlenih in poslovnih partnerjev. Osnovni namen družbeno odgovornega delovanja družbe je prispevati k reševanju okoljskih in družbenih problemov, ustvarjati trajnostno družbo in izboljšati kakovost bivanja vseh prebivalcev.

Že sedaj izvajamo veliko družbeno odgovornih projektov, kot partner pomagamo izvajati te drugim, poskušamo olajšati življenje posameznim ranljivim družbenim skupinam, infrastrukturno pomagamo pri izvajanju večine javnih dogodkov v mestu, ipd.

O družbeni odgovornosti in uspešnosti podjetja pričajo številni prejeti certifikati in družbeno odgovorni projekti.