Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica

»KŠTM Sevnica opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti. Namen in poslanstvo zavoda je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih področjih, s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Sevnica.

KŠTM Sevnica organizira razne javne prireditve in upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z Gradom Sevnica, Ajdovskim gradcem, Kulturno dvorano Sevnica, Turistično informacijsko pisarno Sevnica, Športnim domom Sevnica, Športno dvorano Sevnica, Bazenom Sevnica, Mladinskim centrom Sevnica, Pristanom in čolniščem Orehovo in z upravo KŠTM Sevnica.

Poslanstvo KŠTM Sevnica je učinkovita organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področjih njegovega delovanja s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Sevnica. Zavod opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti.

Vizija KŠTM Sevnica je razvoj dejavnosti in infrastrukture na vseh štirih področjih delovanja ter s sodelovanjem z javnimi ustanovami, društvi in posamezniki izvrševati razvojne strategije in dosegati zastavljene razvojne cilje na območju občine in regije Posavje.«