Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. ni samo uspešno podjetje, ki upravlja z devetimi javnimi vodovodnimi sistemi, tremi kanalizacijskimi sistemi, z občinskimi in zasebnimi večstanovanjskimi objekti ter poslovnimi prostori, 182 ekološkimi otoki za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališčem in tržnico v Brežicah. Komunala Brežice je inovativno, družbeno odgovorno in okolju prijazno podjetje.

Biti drugačen, biti inovativen. Biti najboljši in pri tem v prvi vrsti delovati družbeno odgovorno. Inovativnost v našem podjetju se kaže predvsem na področju OZAVEŠČANJA IN INFORMIRANJA UPORABNIKOV.

Izvajamo vrsto projektov, ti pa vplivajo na:
• zmanjšanje negativnih vplivov na družbo in okolje (več ločeno zbranih odpadkov, manj mešanih odloženih odpadkov, manjša poraba pitne vode, manj porabe goriva, manj izpušnih plinov),
• povečanje pozitivnih vplivov na okolje in družbo (zdravi uporabniki, čisto okolje in narava, čista pitna voda, informirani uporabniki, ozaveščeni otroci in odrasli o pomenu ohranjanja okolja in varovanja narave, izboljšanje kvalitete življenja naših uporabnikov, zmanjšanje stroškov plačevanja komunalnih storitev, višja kvaliteta izvajanja naših storitev, varovanje naravnih virov),
• zadovoljni, motivirani, lojalni in učinkoviti zaposleni,
• večja poslovna uspešnost podjetja,
• vključevanje v lokalno skupnost (projekti, aktivnosti, sponzorstva, itd.).