Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Vlada Republike Slovenije je na 19. redni seji, dne 25. 7. 2013, sprejela Sklep o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) s sedežem Prvomajska ulica 1, Maribor. Skladno s sklepom Vlade so z dnevom pričetka delovanja NLZOH prenehali območni zavodi za zdravstveno varstvo.

Pravna podlaga za ustanovitev NLZOH izhaja iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J, ULRS 14/2013). Slednji v 4. členu opredeljuje temeljno dejavnost:

  • laboratorijsko dejavnost,
  • izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov,
  • izvajanje obveščanja in poročanja,
  • izvajanje raziskovalne dejavnosti.

Znotraj NLZOH je zaposlenih 690 ljudi in deluje 5 organizacijskih enot:

  • Center za okolje in zdravje opravlja higiensko in zdravstveno ekološko dejavnost, ob tem pa se ukvarjamo še s celovito problematiko okolja.
  • Center za medicinsko mikrobiologijo NLZOH sestavlja devet oddelkov s sedeži v Murski Soboti, Mariboru, Celju, Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Kopru in Novi Gorici. Izvajamo mikrobiološko diagnostično dejavnost, preiskave in aktivnosti s področja javno zdravstvene mikrobiologije in raziskovalno dejavnost.
  • Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja: V okviru Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CMA) deluje 6 oddelkov s sedeži v Celju, Kranju, Kopru, Mariboru, Novem Mestu in Novi Gorici. Izvajamo storitve in svetovanje na področju mikrobioloških analiz živil, vod (pitne, mineralne, izvirske, kopalne, površinske in odpadne vode), kozmetičnih izdelkov, razkužil in farmacevtskih izdelkov ter na področju mikrobiološke kontrole pogojev okolja. Testiramo tudi protimikrobno delovanje za potrebe tekstilne in živilske industrije.
  • Center za kemijske analize vzorcev živil vod in drugih vzorcev okolja (CKA) v NLZOH sestavlja šest oddelkov s sedeži v Celju, Kranju, Kopru, Mariboru, Novem mestu in Novi Gorici. Osnovna dejavnost centra je izvajanje kemijskih analiz v različnih vrstah vzorcev. Izvajamo preko 600 različnih analitskih metod (z več kot 3000 parametri), od tega je več kot 350 različnih metod v obsegu akreditacije (listina LP-14),iste metode izvajamo na eni ali več lokacijah.