ŠELIH & PARTNERJI, O.P., D.O.O.

Šelih & partnerji, o.p., d.o.o. je odvetniška pisarna, ki nudi celovit nabor gospodarskopravnih storitev in nadaljuje tradicijo pisarne, ustanovljene leta 1961.

Domačim in tujim pravnim osebam svetujejo predvsem na področjih:
– prava družb in gospodarskega prava,
– združitev in prevzemov,
– pravdnih postopkov in alternativnega reševanje sporov,
– bančnega in finančnega prava,
– prava nepremičnin in gradbenega prava,
– konkurenčnega prava,
– delovnega prava,
– kapitalskih trgov,
– insolvenčnega prava in prestrukturiranj,
– potrošniškega prava in varstva osebnih podatkov,
– prava intelektualne lastnine,
– prava javnih naročil,
– energije in okoljskega prava,
– medijskega prava,
– telekomunikacij in informacijske tehnologije,
– zavarovalnega prava,
– davčnega prava.

V družbi je zaposlenih 28 pravnikov – med njimi 11 odvetnikov družbenikov, ki vodijo oddelke oz. delovne skupine za posamezna pravna področja – kar jih uvršča med največje odvetniške pisarne pri nas.

Pri vseh aspektih delovanja odvetniške pisarne Šelih &  partnerji sledijo vrednotam zaupanja, znanja in sodelovanja.

ZAUPANJE

Odnose s sodelavci, strankami, poslovnimi partnerji in drugimi deležniki gradijo na zaupanju.

Razvijajo kulturo zaupanja ter spodbujajo zaupanje vase in svoje sposobnosti, zaupanje med sodelavci, zaupanje v vodstvo ter v poslanstvo in cilje organizacije.

Zaupanje strank pridobijo z osredotočenostjo na poslovne cilje vsake stranke, s predanostjo, strokovnostjo in odzivnostjo ter spoštovanjem visoke poslovne integritete in poklicne etike.

ZNANJE

V družbi se zavedajo vrednosti intelektualnega kapitala in verjamejo, da je za uspeh ključno celovito poznavanje pravnih področij in široko znanje zaposlenih.

Bogate izkušnje ter stalno pridobivanje in izpopolnjevanje znanja jim zagotavlja visok nivo strokovnosti, prilagajanje novim zahtevam dela ter spremembam in izzivom iz okolja.

Pravni direktoriji, kot so Chambers and Partners, IFLR1000 in The Legal 500, jih zaradi dolgoletne tradicije in zadovoljstva strank ob številnih uspešno izpeljanih transakcijah in najzahtevnejših projektih redno uvrščajo med najboljše odvetniške pisarne.

SODELOVANJE

V družbi spodbujajo sodelovanje, timski duh, pretok informacij in delitev znanja med sodelavci. Z izzivi se soočajo skupaj, iščejo najboljše rešitve in uresničujejo cilje.

S sodelovanjem z uglednimi mednarodnimi odvetniškimi družbami in članstvom v mednarodnih mrežah neodvisnih odvetniških družb Lex Mundi in SEE Legal sledijo in soustvarjajo mednarodne pravne trende.

Njihova družbena odgovornost se kaže v skrbi za zaposlene in vlaganju v njihov razvoj, v poštenih in transparentnih odnosih z zaposlenimi, s strankami in poslovnimi partnerji ter skrbnem odnosu do okolja in družbe, v kateri delujejo.