Virs d.o.o.

To smo mi – Virs d.o.o.

Smo specializiran dobavitelj profesionalne opreme za varjenje in rezanje, vključno z avtomatizacijo in robotizacijo procesov. Najsodobnejše tehnologije na področju robotskega varjenja in avtomatizacije proizvodnih procesov, ki jih implementiramo v naše sisteme, zagotavljajo skladnost z zahtevami Industrije 4.0, hkrati pa pomenijo optimizacijo strankinih poslovnih procesov. Na področju avtomatizacije in robotizacije smo postali prepoznaven in spoštovan sistemski partner ne samo v Sloveniji, ampak tudi zunaj naših meja.

Naše tehnološke rešitve, ki so plod našega znanja in razvoja  – RoboFlex, CoboFlex, LaserFlex in WeldCockpit nam omogočajo, da  uresničujemo tudi najbolj »nore« ideje naših kupcev.

Temelji delovanja naše družbe

Strategija delovanja in razvoja naše družbe, ki je v letu 2019 prejela naziv zlata gazela, temelji na treh ključnih stebrih:

  • družbena odgovornost,
  • integriteta in
  • varnost.

Z njimi vzpostavljamo okolje poštenega poslovanja in odgovornega ravnanja v skladu z etiko in integriteto v smeri zdrave konkurenčnosti, varnega delovnega okolja in gospodarskega okolja kot celote. Delujemo transparentno in skladno s poslanstvom, ki odraža etične in pravne norme družbe ter si hkrati prizadevamo za zaupanje družbenega okolja. Z našimi družbeno odgovornimi aktivnostmi ustvarjamo dodano vrednost za vse naše deležnike. 

Prizadevamo si

V družbi Virs d.o.o. prisluhnemo vizijam, idejam in izzivom posameznikov, podjetij, timov ter projektov, ki potrebujejo zanesljivega in dolgoročnega poslovnega partnerja. Naše vrednote smo zapisali v Kodeksu ravnanja za poslovne partnerje. Zavedamo se naše medsebojne odvisnosti in povezanosti, zato spodbujamo vzajemno zaupanje z odprtim dvosmernim dialogom. Pri svojem poslovanju in poslovnih odločitvah združujemo ekonomske, okoljske in družbene dejavnike, vedno pred očmi s ciljem trajnostnega razvoja.

»Virsajte« z nami

Naši zaposleni so gonilna sila naše družbe in ključ do njenega uspeha. Zaradi njihove ambicioznosti, predanosti in inovativnosti se veselimo novih tehnoloških izzivov. »Virsovci« pozitivno strmimo v prihodnost.

Vizitka:

Instagram: https://www.instagram.com/virslendava/