Združenje Sazas k.o.

Združenje SAZAS so ustanovili slovenski glasbeni avtorji 11. februarja 1993. Je neprofitna kolektivna organizacija, ki uveljavlja pravice avtorjev in imetnikov pravic na avtorsko zaščitenih neodrskih glasbenih delih.

Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL) je Združenju SAZAS dne 12. marca 1998 izdalo dovoljenje št. 800-3/96 (Uradni list RS št. 33/98, str. 3447), za kolektivno upravljanje pravic avtorjev glasbenih del.

Združenje SAZAS je že od leta 1996 polnopravni član globalno največje avtorske organizacije  CISAC, Mednarodne konfederacije društev avtorjev in skladateljev. Od leta 2003 pa je tudi član Mednarodne organizacije za zaščito mehaničnih pravic – BIEM.  Delovanje na globalnem trgu  je nujno, tako iz strokovnega vidika, kot iz vidika zagotavljanja enakopravnega, nediskriminatornega varstva pravic vsem domačim in tujim avtorjem ter imetnikom pravic in  zagotavljanja dostopnosti svetovnega glasbenega repertoarja raznovrstnim uporabnikom glasbe po enotni ceni.

Poslanstvo Združenja SAZAS je nudenje strokovnega in celovitega servisa avtorjem, imetnikom pravic in uporabnikom. Združenje SAZAS povezuje avtorje glasbe z njenimi uporabniki.

Moč glasbe nas povezuje!