Projekt Prehod mladih – po prvem letu izvajanja

Projekt Prehod mladih – po prvem letu izvajanja

Januarja 2018 smo pričeli v Združenju izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS koordinirati, izvajalci zaposlitvene rehabilitacije pa na celotnem območju Slovenije izvajati štiriletni projekt RAZVOJ IN IZVAJANJE PREHODA MLADIH S POSEBNIMI POTEBAMI NA TRG DELA (krajše poimenovan PREHOD MLADIH). Projekt  predstavlja obliko dodatne podpore in pomoči za mlade s posebnimi potrebami, ki se nahajajo v procesu izobraževanja in spoznavajo ter vstopajo na trg dela in zaposlovanja. Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Za nami je uspešno prvo leto delovanja.
Ves čas sodelujemo s strokovnimi institucijami in državnimi organi, pomembnimi za razvoj projektov prehoda. Sodelovanje poteka z izobraževalnimi ustanovami, pa tudi drugimi deležniki, ki obravnavajo oziroma bi utegnili obravnavati mlade. Intenzivno sodelujemo s starši oziroma skrbniki mladih s posebnimi potrebami. V številnih primerih k sodelovanju povabimo tudi delodajalce. Povezali smo se z invalidskimi in humanitarnimi organizacijami, v katere se vključujejo mladi in njihovi straši oziroma skrbniki.  Že vzpostavljena sodelovanja ohranjamo in nadgrajujemo, za projekt pa se ves čas trudimo pridobiti nova.   

Mladim s posebnimi potrebami pomagamo pri odločitvah za ustrezno nadaljnje izobraževanje, zaposlovanje in jim nudimo strokovno podporo na teh prehodih.  Ob prijavi na Zavod RS za zaposlovanje svetujemo in pomagamo do primernih vključitev v programe zaposlovanja in programe zaposlitvene rehabilitacije. Mlade s posebnimi potrebami spremljamo, nudimo podporo pri vključevanju na delovnem mestu, razvijanju delovnih veščin in kompetenc, učenju postopkov in metod dela ter osvajanju delovnih navad in delovne vzdržljivosti. 

V letu 2018 se je na nivoju nacionalnega projektnega partnerstva v projekt vključilo 570 mladih s posebnimi potrebami. Uspešnih izhodov iz projekta je bilo kar 146. Od teh se je 108 mladih vključilo v izobraževanje, usposabljanje in pridobivanje kvalifikacij, 2 sta se zaposlila, 36 pa se jih je vključilo na Zavodu RS za zaposlovanje v aktivno iskanje zaposlitve.  

Za več informacij o projektu PREHOD MLADIH vas vabimo, da obiščete našo spletno stran www.prehodmladih.si.