Projekt Prehod mladih v luči korona virusa

Projekt Prehod mladih v luči korona virusa

Projekt Prehod mladih poteka že od leta 2018.  Namenjen je pomoči mladim s posebnimi potrebami pri prehodu iz šole na trg dela, vendar z mladimi sodelujemo že ob zaključku osnovne oz. srednje šole in jim pomagamo tudi pri prehodu iz enega nivoja šolanja na drugega. Za uspešen prehod na trg dela v projektu razvijamo enotno podporno okolje na nacionalni ravni.

Sodelujemo s številnimi vzgojno izobraževalnimi organizacijami, zdravstvenimi ambulantami, centri za socialno delo, društvi in ponosni smo, da beležimo mnoge uspešne zgodbe mladih s posebnimi potrebami, ki smo jim s skupnimi močmi pomagali pri prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma na trg dela.

Vključevanje mladih v aktivnosti projekta je možno tudi v tem, zaradi grožnje s COVID 19, zaznamovanem času. Naši strokovni delavci namreč aktivno delajo na daljavo in iščejo različne načine, kako priti do mladih s posebnimi potrebami in z njimi delati ter jim pomagati na način, ki je varen in istočasno ustreza potrebam mladih. Morda so vas naši strokovni delavci v času epidemije že kontaktirali in vas povabili k sodelovanju?

Strokovni delavci na projektu namreč opažamo, da so ravno v tem obdobju storitve, ki jih nudimo mladim s posebnimi potrebami in njihovim staršem oziroma skrbnikom, še posebej pomembne. Tako kot številni strokovnjaki, tudi mi ugotavljamo, da se v trenutnih pogojih, ko šolanje poteka na daljavo, razlike med mladimi s posebnimi potrebami in drugimi še dodatno poglabljajo. Mladi s posebnimi potrebami marsikdaj nimajo ustreznih sposobnosti, znanj, prilagoditvenih sposobnostih, dovoljšne pozornosti in vztrajnosti. Prav tako ugotavljamo, da marsikdaj dodatne težave povzroča pomanjkanje tehnične podpore oziroma neustrezna usposobljenost za njeno uporabo. Vse omenjeno močno vpliva na mlade s posebnimi potrebami, njihov šolski uspeh, zdravstvene težave ter posledično tudi na odločitve o nadaljnjem šolanju oziroma zaposlovanju.

 Z nudenjem strokovne podpore lahko mladim pomagamo pri premagovanju trenutnih težav, s ciljem uspešnega zaključka šolanja ter ustrezne izbire nadaljnje poklicne poti oziroma poklicnega področja. Pomembno vlogo vidimo tudi pri prilagajanju na novo šolsko ali delovno okolje v jeseni, pri prenosu prilagoditev iz enega v drugo šolsko okolje, ali na delovišče, kjer se preko prakse uspešno vključijo v delovno okolje.

 Vljudno vabljeni k sodelovanju. Spremljate nas lahko na spletni strani www.prehodmladih.si in na Facebook profilu.

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS