Reportaža: Konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti 2023

Reportaža: Konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti 2023

Letošnja tradicionalna mednarodna konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti 2023: Onkraj družbene odgovornosti, je potekala 6. junija 2023 na Bledu v soorganizaciji Mreže za družbeno odgovornost Slovenije, Ekvilib Inštituta, IEDC – Poslovne šole Bled in Inštituta WISE.

Uvodno dobrodošlico sta udeležencem namenila prof. Drikus Kriek, dekan IEDC-Poslovne šole Bled in Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta, sledili pa so trije osrednji govori.

Prof. Arnold Smit, doktor teologije, lastnik in direktor podjetja WisePraxis ter predavatelj na Stellenbosch Business School in IEDC – Poslovni šoli Bled je svoje predavanje posvetil vrednotam družbeno odgovornih vodji. Predstavil je pet ključnih vrednot in udeležencem s kratkim miselnim poskusom prikazal, kako spoštovanje oziroma kršenje teh vrednot pri nas sproža čustven odziv ter razložil, kako se te vrednote udejstvujejo v praksi – tako na nivoju posameznika kot na nivoju družbe.

Sledilo je predavanje Dr. Roberta Biloslava, doktorja poslovnoinformacijskih ved in predavatelja na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, ki se raziskovalno ukvarja z razvojem trajnostnih poslovnih modelov, dualnostmi v managementu in modrostjo kot vrlino za doseganje srečnosti. V svojem predavanju je predstavil koncept progresivnega podjetja, ki predstavlja ureditev podjetja, ki opolnomoči delavce, poveča kreativnost in odzivnost podjetja ter hkrati poveča tudi odgovornost zaposlenih. A po besedah dr. Biloslava povečana odgovornost zaposlenih ni slabost, ampak prednost.

Zadnje predavanje je pripadlo Lavinii Muth, nemški govorki, aktivistki in svetovalki na področju družbene odgovornosti. Predavanje je začela s predstavitvijo svoje poti na področju družbene odgovornosti – od prostovoljke in raziskovalke otroškega dela, do strokovnjakinje za trajnost v tekstilni industriji in neodvisne svetovalke. Predstavila je svoj pogled na trenutno stanje in trende na področju družbene odgovornosti, tako iz zornega kota aktivistke za družbeno odgovornost, kot iz zornega kota svetovalke za trajnost.

Predavanjem je sledila okrogla miza z naslovom “Družbena odgovornost – del rešitve ali del problema?”, na kateri so poleg moderatorja Aleša Kranjc Kušlana in dr. Roberta Biloslava sodelovali še Bojan Ivanc, iz Gospodarske zbornice Slovenije, Živa Kavka Gobbo, predsednica društva Focus, in Alenka Recelj Mercina, vodja oddelka za trajnostni razvoj v NLB. Na okrogli mizi je bilo govora predvsem o novih usmeritvah in direktivah na področju trajnosti, ki jih uvaja Evropska Unija, vseskozi pa so se udeleženci vračali tudi na vprašanje, kako združiti zahteve ekonomije, ki še vedno zahteva rast, z dejstvom, da živimo na končnem planetu s končnimi viri.

Okrogli mizi sta sledili še dve interaktivni delavnici. Marina Schmitz iz IEDC – Poslovne šole Bled je vodila delavnico z naslovom Sustainable Futures, na kateri so udeleženci raziskovali zemljevid sedanjih in prihodnjih trendov, ter se nato osredotočili na izzive ene specifične panoge in jih reševali z zamišljanjem možnih trajnostnih prihodnosti.

Dr. Roberto Biloslavo pa je pripravil delavnico Prvi koraki k progresivnemu podjetju. Na delavnici so se udeleženci v skupinah spraševali in iskali odgovore kako narediti premik iz organizacijske kulture nadzora v kulturo zaupanja, kako sprejemati demokratične odločitev v skupinah, kjer hkrati sodelujejo managerji in ali je možno poslovanje brez poslovnega načrta in proračuna. Izkazalo se je, da je  rdeča nit vseh tematik zaupanje – zaupanje vase, v druge in v (poslovno) intuicijo.

Z zaupanjem se je konferenca tudi zaključila. Zaupanje namreč vsebuje v sebi tako upanje kot upati(si). In za razvoj družbene odgovornosti potrebujemo prav to – da si upamo iti preko horizonta običajnih poslovnih praks , da si pri tem zaupamo in da upamo, da da bo to prineslo pozitivne učinke za bolj solidarno družbo in čistejšo naravo.