T-2: Pomen povratnih informacij za napredovanje

T-2: Pomen povratnih informacij za napredovanje

Iz T-2 sporočajo, da so v leto 2022 vstopili z dvema pomembnima mejnikoma, ki sta potrdila uspešnost njihovega dela. Presegli so število 150.000 družin in podjetij, ki jim zaupajo, in kar je še pomembnejše, pravijo, že osmo leto zapored so rezultati raziskave o zadovoljstvu naročnikov* potrdili, da so med slovenskimi T-2 naročniki s svojim operaterjem najbolj zadovoljni.

“V T-2 smo ponosni in izjemno zadovoljni, saj s takimi rezultati uresničujemo svoje razvojne načrte, kjer je v ospredju čim boljša uporabniška izkušnja. Ključ našega uspeha so zagotovo naši sodelavci. Kako ustvariti motivirano, strokovno odlično ter predvsem zadovoljujoče in navdihujoče okolje, pa je izziv tudi za našo kadrovsko službo.

Ukrepi za izboljšanje delovnega okolja

Izboljšav smo se lotili na vseh nivojih. Izhajajoč iz sistematičnih meritev notranje organizacijske klime smo prepoznali in odpravili tiste pomanjkljivosti, ki so ovirale naš dnevni napredek. Meritve smo oblikovali na prepoznavanje dogajanja v ozkih segmentih, kvantitativne ugotovitve pa dopolnjevali z individualnimi in skupinskimi pogovori, ki so močno pripomogli k ugotavljanju dejanskih potreb in želje sodelavcev po spremembah. Seveda je pogoj za uspešno uveljavitev sprememb opolnomočenje vodij na vseh ravneh organizacije, pri tem pa je ključno, da imajo za take dimenzije vodenja ti dovolj znanja in izkušenj.

Interni prenosi znanja

Znanje pomeni napredek. Zato si prizadevamo, da se zaposleni udeležujejo vseh rednih izobraževanj. V zadnjem času smo se osredotočili zlasti na interna spletna izobraževanja, saj so nas v to prisilile predvsem omejitve zaradi zdravstvene epidemije. Z delom od doma smo tako v T-2 uspeli ustvariti sistemsko knjižnico znanj. Z izvedbo številnih internih online izobraževanj je tako znanje postalo enostavneje dostopno širšemu številu sodelavcev. Spremljanje tovrstnih vsebin ter udeležba na internih seminarjih se je občutno povečala, z njo pa tudi stopnja zadovoljstva zaposlenih v T-2.

Povezani, zdravi, zadovoljni zaposleni

Posledice epidemije so bile vidne tudi na psihosocialnem področju. Zato smo v ta namen, tudi v času popolnih zaprtij, skrbeli za aktivnosti povezovanja zaposlenih. Izvedli smo več izobraževanj s področja psihologije vsakdana in sodelavcem omogočili individualno psihološko pomoč. Potreba po druženju in intenzivnejšemu povezovanju je Tedvajevce  pritegnila tudi k večjemu udejstvovanju pri aktivnostih športnega društva.

 In kaj smo se naučili?

Naša odličnost je mogoča le ob doslednem spremljanju povratnih informacij in na tej osnovi oblikujemo naloge in cilje za v prihodnje. Merilniki učinkov so le indikatorji našega dela, ključna naloga delovnih timov pa, da skozi povratne informacije zbirajo in analizirajo vzroke za uspeh ali morebitni neuspeh. Kajti prav iz vsake izkušnje se lahko nekaj naučimo. Na nas pa je, ali bomo pridobljeno znanje tudi koristno uporabili.”

*Raziskavo izvaja Episcenter (Raziskava zadovoljstva s ponudnikom TK storitev, januar 2022)