Konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti 2021

Medsektorski dialog in naši skupni družbeno-okoljski izzivi

DIALOŠKA KONFERENCA

Družbeni in okoljski izzivi zahtevajo celovit pogled na svet, inovacije in vključenost različnih deležnikov pri razumevanju teh izzivov ter iskanju rešitev. Če predpostavimo, da gospodarstvo predstavljajo profitno usmerjena podjetja, ki rešujejo ekonomske, tehnološke in druge izzive, pa organizacije civilne družbe v prvo vrsto postavljajo določen okoljski ali družbeni neprofitni cilj. Oboji imajo določeno znanje in vedenje, uspešno povezovanje, poslušanje in izmenjava znanj z obeh strani pa bi lahko privedli do prepoznavanja ter učinkovitega naslavljanja trajnostnih izzivov oz. prispevanja k ciljem trajnostnega razvoja. Pri tem seveda ne gre pozabiti na ostale deležnike kot so socialna podjetja (zmes obojega), državne institucije, ki omogočajo ter podpirajo takšno sodelovanje in so obenem zgled, in ne nazadnje vse ostale deležnike – vključno z  javnostjo, posamezniki, mesti in skupnostmi.

PRIJAVA? https://www.1ka.si/a/331840

KJE? Online in v živo 

IEDC – Poslovna šola Bled (Prešernova cesta 33, 4260 Bled)

ORGANIZATOR: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije v partnerstvu z IEDC – Poslovna šola Bled in Ekvilib Inštitut

Program sledi v kratkem.

Za več informacij nas kontaktirajte na: lucija@ekvilib.org