Znana zmagovalka  Borzenovega natečaja za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije 2019

Znana zmagovalka Borzenovega natečaja za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije 2019

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, je podlil nagrado za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije. Zmagovalka Urša Mrhar, ki prihaja iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani je navdušila s svojo inovativnostjo.

Izzivi trajnostne energetike so pomemben del sedanjosti, z velikim vplivom na prihodnost. Da so prav mladi tisti, ki s svojim edinstvenim pogledom in energijo lahko doprinesejo k soustvarjanju trajnostne energetske prihodnosti je prepričan dr. Karlo Peršolja, direktor družbe Borzen in predsednik strokovne komisije: »Zmagovalka nas je prepričala s celostnim pristopom k tematiki energetske sanacije stavb, ki je večplastna, kar lepo pokaže njeno magistrsko delo. Osebno me je navdušila odlična strukturiranost naloge, ki je tudi metodološko odlično podprta. Želim si, da bi področje trajnostne energetike v najširšem smislu tudi v prihodnje raziskovalo čim več nadobudnih študentov, zlasti si želim čim več multidisciplinarnih pogledov.«

V imenu častne pokroviteljice natečaja, ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek, je zbrane nagovoril državni sekretar mag. Bojan Kumer, ki je namenil spodbudne besede Borzenu v svojih prizadevanjih pri informiranju in ozaveščanju na področju trajnostne energije. Poudaril je, da svet stoji na mladih, zato je prav, da jih na različne načine spodbujamo in vključujemo. Energetika definira in bo še naprej pomembno oblikovala našo prihodnost, zato je področje, ki sta se ga dotaknili nagrajeni magistrski nalogi zelo pomembno.

O tem, da trajnostne odločitve vplivajo na velik spekter naših življenj, se lahko prepričamo tudi v zmagovalnem magistrskem delu na temo trajnostne energije Urše Mrhar z naslovom: »Analiza in predlog prenove obstoječe stavbe s stališča potresne odpornosti in energijske učinkovitosti«. Urša Mrhar je dokazala, da se lahko z interakcijo med potresno odpornostjo in energijsko učinkovitostjo stavb sanira obstoječ stavbni fond z upoštevanjem vidikov varnosti in trajnostnosti. Diplomantka Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani je ob prejemu nagrade povedala: »V izdelavo magistrske naloge sem vložila veliko truda. Želela sem opozoriti na pomanjkljivosti energijskih sanacij stavb ter jih ustrezno nadgraditi oziroma izboljšati. Za potrebe izdelave naloge sem predelovala gradivo iz dveh različnih področij ter ju prepletla v celoto. Nagrada mi pomeni potrdilo, da se je ves trud izplačal, da je obravnavna tematika zanimiva tudi za širši krog ljudi ter predstavlja doprinos družbi.«

Strokovna komisija, ki sta jo poleg dr. Karla Peršolje sestavljala še mag. Stane Merše in mag. Klemen Vehovar, je poleg glavne nagrade 3.000 EUR, podelila tudi posebno priznanje in nagrado višini 500 EUR. Diplomantka Pravne fakultete, Univerze v Mariboru, Urška Stopar je prepričala z magistrskim delom »Obnovljivi viri energije, medsebojno trgovanje in nove tehnologije na področju energetike«.

S prijavljenimi magistrskimi deli so na Borzenu zadovoljni, saj kažejo, da so mladi vedno bolj seznanjeni s konkretnimi izzivi trajnostne energetike ter se želijo vanje proaktivno vključevati. Borzen, ki izvaja programe informiranja in ozaveščanja o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije, pa namerava tovrsten natečaj v prihodnjih letih nadaljevati.

O Borzenu: Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga in nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si.

Več informacij:

Borzen, d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana

Eva Činkole Kristan, Odnosi z javnostmi

T: 01 620 7605, eva.cinkole@borzen.si